November fuldmåne

Månen er igen tiltagende, snart er det fuldmåne.

Fuldmåne nætter indeholder deres helt egen magi – et åbent, kraftfuldt rum, hvor det utæmmede træder tydeligere frem. Kraften rejser sig fra rodnettet og himmel og jord rører hinanden, mens fuldmånens lys kærtegner jorden. Set med Vølvens øjne, kommer vi under fuldmånens lys i kontakt med vores utæmmede jeg. Den del af os, der kender til at leve fuldt og autentisk, i dyb kontakt med vores indre. Den del, der hyler mod månen af livslyst og danser nøgen omkring – alene for sin egen nydelses skyld.
De kræfter i os, kalder fuldmånen på. Kompromisløsheden, længslen efter at leve fuldt i overensstemmelse med vores autentiske jeg – uden at gøre os mindre eller umage for at prøve at passe ind. Den frie, utæmmede del, der kender til at leve i overensstemmelse med livets foranderlighed, årstidernes skiften, kroppens cyklus og månens faser.

Om åbne dimensioner og muligheder

De næste dages fuldmåne nætter er særligt kraftfulde, fordi jeg oplever, at der igen sker et skred mellem lagene i verden. Et åbning mellem dimensioner og tidslinjer. Både i dig og i verden. Noget forandrer sig og bliver synligt under fuldmånens lys. Træder tydeligere frem. Konsekvensen af vores valg – både personligt og kollektivt, træder tydeligere frem.

De steder hvor vi fører os selv bag lyset, de steder hvor vi bilder os selv ind, at de valg vi træffer ikke har konsekvens – de træder nu tydeligere frem.

Selv om fuldmånen lyser, spiller frygten i skyggerne. Vores sædvanlige reaktion vil være at sætte farten op og flygte væk fra frygten. Dermed vil frygten være styrende – uanset set om du erkender den eller ej. Frygten vil skabe en indre klangbund og gennemtrænge dine sanser og give en bismag af fare.

De næste fuldmåne nætter giver dig et åbent rum, hvor du kan læne dig ind i frygten. Sans den. Smag den. Registrer hvor den sidder i din krop. Hvad gør den ved dit åndedræt? Turd invitere din frygt ud i fuldmånens lys og dans med den. Spørg dig selv om hvad du i virkeligheden er bange for. Stop op et øjeblik. Stop flugten fra frygten og undersøg dens væsen.

Fuldmånens lys hjælper dig til at sanse frygten klart. Tillad fuldmånens lys at røre ved de steder i dig, som er stivnede af frygt. De steder i dig, som begrænser strømmen af liv, fordi du bevidst eller ubevidst trækker dig tilbage fra livet og dit eget smukke væsen.

Vil du være fri og komme til stede med hele dig, går vejen gennem din frygt. Vil du have frygten til at fylde mindre, går vejen gennem frygten. Ikke udenom den. Blusser frygten op, glæd dig da over det – så bliver den lettere at få øje på – både i dit indre og ydre liv. Måske bliver frygten så synlig, at den kommer til at fylde hele dit synsfelt og hele dit følelsesfelt. Glæd dig over det, det giver dig en unik mulighed for at slippe frygten og tillade den at transformere sig.

Transformerer du din frygt, vil du få større adgang til din kraft.

I det felt er intet givet – det drejer sig alene om selvansvarlighed, om valg der skal træffes, og skridt der skal tages.

Indsigt og handling er uløseligt forbundne og forstærker hinanden. Handler du på baggrund af dine indsigter, skaber de handlinger en gunstig grobund for nye indsigter, der igen skaber grobund for nye handlinger.

Som et vældigt uendelighedstegn forbinder dine indsigter og dine handlinger dig med din kraft og din unikke plads i Skabelsen. Tager du dig ikke af din frygt og lærer den at kende, vil den skabe knuder i flowet mellem indsigt og handling. Igen og igen vil du opnå indsigt, men kender du ikke din frygt og det, der står i vejen for, at du handler på din indsigt, vil du igen og igen komme på afveje, eller måske bare falde lidt i søvn igen, så du heller ikke denne gang fik handlet på din indsigt.

Se det som et uendelighedstegn. Et vældigt 8-tal mellem indsigt og handling –  og handling og indsigt som fuldmånen lyser op og tydeliggør.

Fra det felt flyder livet i dig på ny – næret af fuldmånens kraftfulde energi.

Venlig, men aldrig tam

(Du kan læse mere om frygten for kraften i flere af mine bøger – blandt andet i “Kællingens Bog”, Krigerens Bog” og “Lyst”)

Læs også

NYHEDSBREV