LIVSFASER:
PIGE - MODER - KÆLLING

WORKSHOP OM LIVSFASER

1. juni 2024 kl 10-16 
 

Hvorfor er vi livet igennem i kamp med os selv, med det der ligger i den kvindelige arv, med vores egne eller ‘folks’ forventninger og med at være loyale over for os sig?? Hvorfor er det svært at gå gennem livets store porte: pubertet, moderskab, overgangsalder og aldring? Og hvad har portene og livsfaserne til os?

En kvinde bærer tre kvindelige grundmønstre i sig, som udfoldes undervejs i Livet. De omtales i mange traditioner, i myter og eventyr, men er måske mest kendte fra den keltiske tradition, som gudindens tre ansigter: maiden – mother – crone. Jeg kalder dem Pigen, Moderen og Kællingen.  Grundmønstrene er dybt vævet ind i livsenergien, og derfor farver de måden, vi er til stede på i Livet. De former forskellige livsfaser.

I sin dybeste essens er de tre faser skiftende. Skiftet kommer indefra, det er cyklisk og forbundet med alderen. Alle går vi ind i den unge piges energi i tiden omkring den første menstruations indtræden. Som årene går, og vi modnes som mennesker eller rent fysisk får børn, manifesteres moderens energi kraftigere i os. Det sker, uanset om vi rent fysisk føder børn eller ej – det er den modne kvindes energi.

I årene op mod overgangsalderen manifesterer kællingens energi sig stærkere i os. Der sker en naturlig bevægelse indad, vi har set meget i livet, er blevet livsduelige og livserfarne.

Den unge piges, moderens og kællingens energi er livet igennem alle indeholdt i den urkvindelige kraft. Cyklisk vil de afløse hinanden. I nogle faser vil en af dem være mere fremherskende end de andre, men livet igennem vil vi kunne trække på dem alle tre efter behov.

Der kan ikke sættes år eller alder på, hvornår den ene fase glider over i den næste. Det er alene en måde at anskueliggøre, at der sker en bevægelse, og at vi uvægerligt forandres gennem livet.

I det cykliske Liv kan  livsfaserne  ligesom månens cyklus og årstidernes skiften være en form for livline. En livline til Skabelsen, fordi de spejler, at Livet er cyklisk. At én fase afløser den næste.

Pigen: Er ungdommens udtryk og forbundet med den vågnende kraft. Hun er den del af den kvindelige Kraft, som er tættest beslægtet med det maskuline. Pigen er udadrettet, handlende, nyskabende og aktiv. Hun er på farten, får en idé og handler næsten øjeblikkeligt. Hun er uafhængig, optimistisk, fuld af ungdommens håb og tro på, at alting kan lade sig gøre. Hun har stadig et skær af troskyldighed og uskyld over sig, fordi hun endnu ikke har erfaret Livets mørkere sider.

Moderen: er livgivende og skabende, hun er forbundet med frugtbarhed og vækst, kvinden midt i sin cyklus. Hun er omsorgsgivende, udadrettet og har også fokus på andre end sig selv. Hun er livgivende i direkte form og har store mængder livskraft – som sommerens modne energi, der skaber liv.

Kællingen: er den del af den kvindelige kraft, der ikke ligger under for omverdenens krav og fordomme. Hun er helt sin egen. Hun følger sine egne, indre utæmmede veje. Hun er forbundet med blodet, mørket, heksen og vølven og fremfor alt kraften.

OBS

Som voksen kvinde må du have kontakt til alle tre grundmønstre i dig. Ikke nødvendigvis på samme tid, men du må turde mærke deres forskellige dynamikker, hvis Kraften skal være din egen. Grundmønstrene behøver ikke fylde lige meget eller være lige tilgængelige, men de har indflydelse på måden, vi er til stede i Livet på, uanset hvor gamle vi er.

Redskaber

Hensigten med dagen er at skabe et kraftfuldt kærlighedsrum med fokus på den kvindelige kraft, der ligger i de forskellige livsfaser og  den livsduelighed der følger med, når vi ærer kraften.

Vi vil bevæge os ind i den kvindelige arv og de tillærte overbevisninger omkring livsfaser og livsduelighed gennem indre oplevelser og meditationer, kropslige sansninger og fortællinger fra det urkvindelige felt. Fremfor alt vil vi tillægge den kvindelige indsigt værdi, lytte opmærksomt og skabe rum for, at du oplever hvor stor en livsduelighed livsfaserne egentlig er adgangen til  – i dig.

Formålet er, at du kommer i bedre kontakt med alle tre grundmønstre i dig og både lærer den retvendte udgave og skyggen af det at kende. 

Det praktiske

Lørdag  1. juni kl. 10-16. 

Pris:  kr. 2100,00 som inkluderer en notesbog, lidt frugt & sødt, kaffe, te 

Det kræver ingen særlige kundskaber, alder eller forudsætninger at deltage. For at komme i dybden med hver enkelt deltager, er der kun 10 pladser.

Workshoppen foregår i mine lokaler i Svendborg. Adressen er Skattergade 34D, 5700 Svendborg.

Tilmelding  på tanja@tanjaeskesen.dk.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om workshoppen er noget for dig, så mail eller ring til mig på 2364 6492

Du modtager en mail, med bekræftelse på din deltagelse, når du har betalt.

Tilmelding er bindende og kursusafgiften betales ved tilmelding.

Betaling via mobilepay 47294 eller overførsel til bank: 0815 8159685153

Bliver du forhindret i at deltage i et kursus og melder afbud, skal afbuddet ske mindst 30 dage før kursets afholdelse, for at du får din betaling retur.

Du kan se forretningsbetingelserne her

DET SIGER ANDRE OM TANJA…

‘Tak for det billedetæppe du vævede over mit liv, som fik alting til at falde på plads i mig! Tankevækkende og en fin oplevelse. Jeg er taknemmelig.

“Vis, autentisk og forbundet som få. Kilde/hjælp til store indsigter for mig. Kæmpe inspiration på grund af den åbenbare forbundethed. En sjæl med sjældne udlevede kræfter, nænsomhed og tålmodighed. En klangbund som gir genlyd helt ind hvor forandring blir muligt. Tak “

 

‘Den genkendelse og det klarsyn Tanja møder mig med, når jeg ikke kan rumme min indre tilstand, er afgørende for, at jeg kommer videre og over tid kommer mere og mere i kontakt med min egen indre kraft og samtidig bliver i stand til at genkende og rumme min sårbarhed, så jeg ikke bliver ved med at gentage mine gamle tanker – og handlemønstre. Tak for det Tanja”  – Lis

 

”Hej Tanja. Tak for i går. Det var på flere måder en stor oplevelse. Jeg har svært ved at begribe storheden i budskaberne – og samtidig giver det dyb mening på en måde, som jeg ikke kan beskrive med ord. Tak” – Anja

Læs også

NYHEDSBREV