Med årshjulet gennem Kællingens Rige

Opstart 11 december 2021. Afslutning 29. oktober 2022 

Årskursus med fokus på den indre natur


Du kan forvente:

 • at blive mere bevidst om dit kvindelige væsen. Den del af dig, som er forbundet til det cykliske – årstidernes skiften, kroppens cyklus, lys/mørke, månens faser og årshjulet 
 • opdage og komme i dybere kontakt med din kraft og give den næring
 • at møde andre kvinder, som også er passionerede omkring af komme i dybere kontakt med urkraften
 • at få konkrete redskaber til at fordybe dig i det kvindelige, cykliske univers. Redskaber som du kan tage med hjem og væve ind i din hverdag  

 

Jeg forventer af dig:

 • at du er bekendt med min måde at arbejde på, så du ved, hvad du går ind til. Du har enten læst mine bøger, været på en workshop hos mig eller haft en session.
 • at du har villigheden til at ville gå på opdagelse i dig selv og din kraft – også når det bliver svært, og selvindsigten kradser. Det er ikke et forløb, hvor du kun bliver bekræftet og strøget med hårene, men et intensivt forløb, der kun bliver noget værd, hvis du stiller dig åben
 • at du er fokuseret og ikke er i gang med alle mulige andre uddannelser og forløb samtidig, men er villig til at investere dit fokus og opmærksomhed i forløbet og gruppen
 • at du laver dit hjemmearbejde mellem mødegangene

 


 

Om Årshjulet

Når Årshjulet drejer og et af de 8 fixpunkter passeres, åbnes særlige muligheder. Slørene mellem verdner er gennemskinnelige og unikke muligheder er tilstede – midt i hverdagen. Store muligheder for forvandling og indsigt er åbne og aktive. Himmel og Jord mødes for en stund – også inden i dig.

På denne årsworkshop, vil vi mødes 8 lørdage fordelt over et år og dykke dybt ind i det urkvindelige, i det cykliske og den indre, utæmmede natur. Vi vil bruge årshjulets energiskifter til at stille skarpt på hvordan det påvirker os hver især og hvad det betyder i forhold til at være menneske.

Vi vil starte rejsen ved vintersolhverv, som markerer årshjulets begyndelse og afslutte næsten et år efter ved allehelgen.

Vi mødes ved årshjulets 8 fixpunkter og læner os ind i den energi, der er tilstede og det tema, der hører tidspunktet til.

 • 11. december 2021: Vintersolhverv
 • 5. februar 2022: Kjørmes, kyndelmisse
 • 19. marts 2022: Forårsjævndøgn
 • 30. april 2022: Voldermisse, Valborgaften
 • 18. juni 2022: Sommersolhverv
 • 6. aug 2022: Høst
 • 24. september 2022: Efterårsjævndøgn
 • 29. oktober 2022: Allehelgen

Om det cykliske

Det urkvindelige er forbundet med cirklen, med solens gang over himlen, månens faser, årstidernes skiften og årshjulets fixpunkter.

Kraften snor sig som en rød tråd gennem alle årstider. Hver årstid, hver månefase og hver fase i den kvindelige cyklus bærer en nuance og en klang i urkraftens indre symfoni.

Nogle lag, nogle toner er lettere at fange end andre. Det afhænger af, hvem du er som menneske, hvad du står for, og hvordan du er skruet sammen. Ingen faser eller årstider i det cykliske  univers kan stå alene, alle er de forskelligartede tråde i den vævning, der sammen skaber verden.

Det utæmmede og cykliske løber dybt i det urkvindelige – vi bærer som kvinder det cykliske i kroppen, evnen til at lade liv vokse i os, (menstruations)cyklussen som igen og igen spejler månens vandring over himlen.

Det cykliske og foranderlige i det urkvindelige er ikke en fejl. Ikke noget, som skal udjævnes og gøres lineært for at passe ind i det omgivende samfund. Den er en kvindes livline, den Kraft der ulmer dybt i hendes bækken, og som Livets kilde flyder fra.

Det er en livline til Skabelsen, fordi den spejler, at Livet er cyklisk. At én fase afløser den næste. Det er en viden som dvæler i os hele livet. Også gennem i overgangsalderen og aldringen.

Til dig

Ved at forbinde dig til den indre verden, den verden som i sin essens er dybt forbundet med det cykliske, med Jorden og Skabelsen, opstår indsigter indefra. Oftest taler den verden til dig i drømmenes og fortællingernes sprog. Ved at gå dybere ind i den indre verden får du adgang til et andet lag af symbolikken. Det er ikke en viden, du kan tiltvinge dig eller forcere. Det er en viden, som langsomt åbner sig, når du inviterer den og er indstillet på at modtage og erfare.

Det kan give en dyb, indre ro – en form for afspænding helt inde ved rygsøjlen – at erkende, at du i dit væsen er forbundet til det urkvindelige og igen og igen væve en tættere forbindelse til det felt. Det er en forbindelse, der tager tid og tillid at væve, derfor mødes vi gennem årshjulets 8 højdepunkter.

Om det utæmmede og din indre kælling

Kællingen er den del af din kvindelige Kraft, der ikke ligger under for omverdenens krav og fordomme. Hun er helt sin egen. Hun følger sine egne, indre utæmmede veje. Hun er forbundet med blodet, mørket, Heksen og Vølven. Kællingen bærer nøglen til din Livskraft og vitalitet.

Din indre Kælling ved, at Kraften ikke ligger uden for dig som noget, du skal erobre, besejre eller hente. Kraften ligger i dig. Vævet dybt ind i dit væsen, dine celler, din hukommelse og Sjæl. Når du lytter til det utæmmede felt i dig selv og tillader det at åbne sig og blomstre, vokser du dig fri. Fri af det tillærte, fri af det, der slukker og begrænser den utæmmede Kraft i dig.

Kællingen er dit anker til udlevelsen af din Sjæls formål og din Sjæls længsel. Hun kalder fra dybet af dig, hendes Kraft er forbundet med langsomheden og det cykliske liv.

I mange kvinder er den indre kællings rige uerkendt, underernæret eller måske endda misrøgtet, fordi vi ikke tillægger det værdi eller bare bruger kraften til at tage os af andre og være omsorgsgivere.

Din indre kælling og det utæmmede er den del af dig, som ligger under de påtagede forklædninger. Det er kraften, der ligger gemt, når du underspiller dig selv for at skjule dit sande væsen, fordi du tror, det er mest trygt.

Standser du op og begynder at lytte til det utæmmede i dig, først famlende og prøvende, senere mere sikkert, vil du, som mange mennesker før dig, opdage, at fra det felt i dig springer små oaser af glæde og intense gnister af lykke og en tro på, at du en dag kan lade forklædningen falde og træde frem.

Det er ikke en ydre rejse, men derimod en indre rejse, hvor vi igen og igen mødes i cirklen og henter fornyet kraft og mod til at fortsætte rejsen i hverdagen.

Vi må turde træde til side for os selv – dér, hvor vi står som en forhindring mellem os selv og det utæmmede. Det handler ikke om at tænke positive tanker eller knokle med intentioner om at tiltrække uendelig rigdom, men om at gå på opdagelse og møde dig selv med ubetinget venskab. Der er intet krav om at være perfekt, pletfri eller uden ego. Vi er både krop, sjæl og sind.

Intet på bekostning af det andet, men en helhed.

Fra det utæmmede felt springer et ubetinget venskab med os selv og med verden. På denne års workshop vil vi undersøge og eksperimentere med, hvad der får det utæmmede og din indre kælling til at vokse i dig:

– Hvad giver mening?
– Hvad får dig til at gnistre og vibrere af liv?

Frem for alt vil vi tillægge det utæmmede værdi og lytte opmærksomt til det.

Feltet og svarene vil forandre sig Livet igennem. Du vil hele tiden opdage nye sider og få nye erkendelser, da det er et erfaringsfelt, som ikke er stationært. Er du loyal mod dit utæmmede felt og din indre kælling, og giver du det næring, skaber du dit liv indefra. Du tillader din vitalitet at berige dit liv. Indefra. Du træder ind midt i din eksistens – dit liv og kan sætte hele dig i anvendelse.

Redskaber: Jeg vil bruge den erfaring og indsigt, jeg har som vølve og seer ind i det cykliske, den urkvindelige og utæmmede kraft.
Vi vil bruge indre, guidede oplevelser,  bevægelse, dialog og fortællinger fra det urkvindelige felt til at bevæge os ind i den indre natur og det utæmmedes rige. Ind imellem vil vi mødes udenfor og holde dagen omkring et bål.

Bevægelsesdelen vil fokusere på små, subtile bevægelser, som frisætter dine indre spændinger og
begrænsninger. Vi lister, lirker og løsner med de steder, du står i vejen for dig selv, sådan at din utæmmede, kvindelige kraft kan strømme friere.

Når vi tør arbejde med den utæmmede kraft i en gruppe, sker der noget magisk. Vi støtter og spejler os i
hinanden, viser vores styrke og sårbarhed. Fællesskabet gør processen stærkere og skaber mulighed for at
komme i dybden med den kvindelige urkraft.

Vi vil blandt andet dykke ind i og blive klogere på følgende områder:

 • årstiderne
 • årshjulets fixpunkter
 • månens faser
 • den indre cyklus
 • de kvindelige grundmønstre
 • urkraft – det utæmmede felt og kællingens rige
 • livskraftens tre tråde: kreativitet, spiritualitet, seksualitet
 • Frygt – også for din egen kraft
 • indsigt og handling

Det praktiske:

Du vil blive inviteret til en samtale inden tilmelding. Det er en intim rejse for alle i gruppen, derfor er det vigtigt, at vi har en fornemmelse for hinanden og forventningerne er afstemt.
Derudover både kan og vil du prioritere din egen praksis mellem mødegangene og bruge tid herpå.

Datoer: 11. december, 5. februar, 19. marts, 30. april, 18. juni, 6. august, 24. september, 29. oktober

Tidspunkt: lørdage kl 10-16

Pris: kr 12.700 inkl moms / kr 10.160  ex moms

Ekstra: Med i prisen får du et klippekort med 6*15 mins vejledning, du kan bruge undervejs i forløbet. 

Betaling: Depositum kr. 1.000 inkl. moms (ikke refunderbart*), som betales ved tilmelding med bankoverførsel. Restbeløbet forfalder 3  uger før afholdelse – senest 20.11.21. Fynske Bank kontonummer 0815 8159685153. (Skriv venligst ved tilmelding, hvis du har indbetalt depositum, og anfør navn i
bankoverførslen). Du kan evt lave en aftale om at betale beløbet i 2 rater.

Framelding: 

Prisen inkluderer:

Der er 10 pladser, og workshoppen gennemføres ved min. 8 tilmeldinger.

Tilmelding:

Skriv  eller ring til mig og fortæl lidt om dig selv, hvad der bevæger sig i dig og hvad du tænker årshjulet kan gøre for dig: 

tanja@tanjaeskesen.dk 

DET SIGER ANDRE OM TANJAS KONSULTATIONER…

‘Tak for det billedetæppe du vævede over mit liv, som fik alting til at falde på plads i mig! Tankevækkende og en fin oplevelse. Jeg er taknemmelig.

“Vis, autentisk og forbundet som få. Kilde/hjælp til store indsigter for mig. Kæmpe inspiration på grund af den åbenbare forbundethed. En sjæl med sjældne udlevede kræfter, nænsomhed og tålmodighed. En klangbund som gir genlyd helt ind hvor forandring blir muligt. Tak “

 

‘Den genkendelse og det klarsyn Tanja møder mig med, når jeg ikke kan rumme min indre tilstand, er afgørende for, at jeg kommer videre og over tid kommer mere og mere i kontakt med min egen indre kraft og samtidig bliver i stand til at genkende og rumme min sårbarhed, så jeg ikke bliver ved med at gentage mine gamle tanker – og handlemønstre. Tak for det Tanja”  – Lis

 

”Hej Tanja. Tak for i går. Det var på flere måder en stor oplevelse. Jeg har svært ved at begribe storheden i budskaberne – og samtidig giver det dyb mening på en måde, som jeg ikke kan beskrive med ord. Tak” – Anja

Læs også