Med Døden som Vejleder

DATO: 23. november 2024

WORKSHOP: 

Ind imellem passerer vi livsafsnit og begivenheder, som er så store og afgørende, at det kan være nødvendigt at  genopfinde livet og specielt meningen med vores liv.

Måske har du i årtier været i en tilstand af overlevelse og må nu konstatere at livet har åbnet sig på ny vis. Det vil sige, at overlevelse ikke længere er målet med dit liv.

Men hvad er så meningen med dit Liv? Og hvad er målet?

Det kan være du plejer at sætte dig fysiske mål, ting du skal opnå, men nu ikke længere finder tilfredshed i det.

Uanset hvordan det vender, længes du efter at genopfinde meningen med dit Liv.

Denne lørdag arbejder vi med Døden som tema og spørger os selv hvilket Liv der skal ligge bag os, før vi har tilfredshed og ro med at dø.

Slutter du venskab med din egen Død, kan det blive et anker i Livet.

Døden

Døden er en naturlig konsekvens af Livet. Fra det øjeblik du tager det første åndedræt som nyfødt, og lader Livet strømme igennem dig, bevæger du dig samtidig uundgåeligt frem mod din egen Død.

Alle slør og undskyldninger falder i Dødens nærvær. Der er kun en nøgtern vurdering af, om du har brugt din kraft til at skabe liv for dig selv og andre – eller du har været tilbageholdende og ventet på det rigtige tidspunkt. Et tidspunkt som måske aldrig kom.

Har du ikke allerede sluttet venskab med Døden, og især med din egen Død, er NU et godt tidspunkt at gøre det. Slutter du venskab med din egen Død, kan det blive et anker i Livet.

At slutte venskab med din egen Død betyder, at du med dig bærer visheden om din egen dødelighed, og lader Døden give dit liv, liv og mening. Måske opdager du, at netop fordi dit Liv ikke er evigt, får det mening af se på, hvordan du bruger dit Liv, hvordan du lever.

Og ved netop at gøre den bevægelse – at bære visheden om din egen Død med dig, lader du din egen Død give dit liv mening.

Når du møder ideen om din egen Død i øjenhøjde – ikke som noget du skal undgå eller undvige – men som en tilstand, du nærmest kan læne dig ind i – bliver de dybere aspekter af dit Liv og din Kraft tilgængelige.

Du kan lade din egen Død hjælpe dig til kompromisløst at elske og hengive dig til Livet, eller i frygt for Døden skabe afstand til Livet. Døden kan hjælpe dig til at huske, frisætte og trevle op.

Hengivelsen til din egen Død hjælper dig til bevidst at kunne vælge, hvilken arv du ønsker at efterlade dig. Ikke som fysiske ting eller ejendele, men hvad vil du give de generationer, der kommer efter dig? Hvilken arv vil du give dine børn og din omverden? Hvilke tankemønstre og hvilke fortællinger vil du give videre, og hvilke skal dø med dig?

Lever du med bevidstheden om din forestående Død, hjælper det dig til at komme fuldt til stede i Livet. Døden lærer dig, at Livet er dyrebart og afmålt og hjælper dig til ikke at fedte med Livet, men at leve fuldt ud.

Når du hengiver dig til din dødelighed, din egen forgængelighed, kan du slippe kontrollen og lade Livets strøm flyde gennem dig. Dermed får du fuld adgang til din egen vitalitet og kan skabe Liv såvel i dit eget Liv, som i din omverden.

Dødens gamle Kælling:

Inviterer du Dødens gamle Kælling til at være din hjælper, kan du transformere dit Liv indefra og ud. Hun kender til Livets forgængelighed. Hun ved med hver fiber i sit væsen, at Livet kan slutte, hvornår det skal være, og derfor lever hun fuldt ud og lukker mest muligt Liv ind i sit Liv.

Dødens gamle Kælling bruger gerne visionen om sit forestående dødsleje som målestok for sit Liv. Hun har villigheden til at forestille sig dødslejet og modet til at kigge bagud på sit levede Liv. Hun har modet til at spørge sig selv, hvad der skal justeres for engang at kunne dø uden fortrydelse. Det hjælper hende til at tage ansvaret for sine valg og sin Kraft.

Fra det felt er hver dag en god dag at dø, fordi intet lades ugjort. Der er ingen løse ender og intet ulevet Liv.

Når du lever Livet med Dødens gamle Kælling som din stærkeste allierede, lever du hele Livet som en handling af Kraft.

Dermed lever du fra en klangbund af Kraft og dyb Kærlighed. Kærlighed til dig selv og til hele Skabelsen i anerkendelsen af, at kun ved at leve fuldt bringer du din Livsdrøm til verden.

Redskaber:
Hensigten med dagen er at skabe et kraftfuldt kærlighedsrum med fokus på det  visdomsaspektet. Vi bruger bevægelse til at inddrage kroppen og fokus vil ligge på at opbygge et ubetinget venskab med dig selv.

Vi vil bevæge os ind i Dødens visdom gennem indre oplevelser og meditationer, kropslige sansninger og fortællinger fra urkraften.

Det praktiske

Lørdag  23. november 2024 kl 10-16 

Pris:  kr. 2100 som inkluderer kaffe, te og lidt sødt. Medbring selv evt. frokost. Der er køleskab i lokalet, men ikke mulighed for at tilberede mad.

Det kræver ingen særlige kundskaber eller forudsætninger at deltage. For at komme i dybden med hver enkelt deltager, er der kun 10 pladser.

Workshoppen foregår i mine lokaler i Svendborg. Adressen er Skattergade 34D, 5700 Svendborg.

Du kan ikke parkere i Skattergade, men der er masser af parkeringsmuligheder i nærheden. Kommer du med tog, er der ca 10 minutters gang fra banegården.

Tilmelding  på tanja@tanjaeskesen.dk.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om workshoppen er noget for dig, så mail eller ring til mig på 2364 6492

Du modtager en mail, med bekræftelse på din deltagelse, når du har betalt.

Tilmelding er bindende og kursusafgiften betales ved tilmelding.

Betaling via mobilepay 47294 eller overførsel til bank: 0815 8159685153

Bliver du forhindret i at deltage i et kursus og melder afbud, skal afbuddet ske mindst 30 dage før kursets afholdelse, for at du får din betaling retur. Melder du afbud inden 7 dage før workshoppens afholdelse, kan du få din betaling overført til en anden 1 dages workshop hos Tanja Eskesen.dk

Du kan se forretningsbetingelserne her

Læs også

NYHEDSBREV