Juni fuldmåne

2.6.23

Månen er igen tiltagende. Snart er det sommerens første fuldmåne.

Samtidig er vi på vej mod sommersolhverv – det tidspunkt på året, hvor de lyse timer fylder mest.

Sommernætterne er lyse og dagene lange. Energien er kraftfuld.

Naturen står på sit højeste – saftspændt, blomstrende og vibrerende af farver og Liv. Alt det Liv, som har været trukket tilbage og gået under jorden i vinterens tilbagetrukne energi, udfolder sig nu synligt over jordoverfladen.

Sommerens energi giver en unik mulighed for udvidelse. En unik mulighed for at tillade din utæmmede Kraft og energi at folde sig ud, og samtidig forstærkes den af fuldmånen og det kommende sommersolhverv.

Væksten buldrer i naturen, næsten troldsk i sit udtryk: utæmmet, vild og insisterende. De lyse timer kalder på vækst. De kalder på hamskifte. De kalder på en synliggørelse af de strukturer, der hæmmer dig i at udfolde det, der er dit egentlige utæmmede, unikke væsen.

At lyset helt bogstaveligt fylder flest timer omkring sommersolhvervet, giver mulighed for at lade det lyse langt ind i hjørner og afkroge i dit Liv.

Det kolde og tørre forår har knugholdt os i tilbagetrækningen og nu kommer sommerens energi og rammer os næsten som en katapult over i en mere udadrettede energi.  Det kan tænde ubehag og frygt  fordi tingene føles uvisse og svære helt at få greb om. Det kan give oplevelsen af at miste ligevægten og retningen i Livet.

Lyset kan opleves saliggørende, helende eller nærmest brutalt konfronterende – alt afhængig af hvor langt du tillader det at lyse ind. Stritter du imod og prøver at gemme dig for dig selv – vil det kradse mere og føles næsten intimiderende. Der er ingen forløsning – kun følelsen af at blive fastholdt. Energien kan føles opspeedet, udadrettet og hvis du samtidig er et af de mennesker, der bruger aktivitet som en flugt væk fra det svære. vil der sikkert være en oplevelse af at være i fuld gallop – både i dit indre og i ydre aktivitet.

Er du mere tilbøjelig til at kollapse og nærmest gå i dvale, når lyset skinner og du ikke kan flygte, vil det måske være det mønster, der er aktivt lige nu.

Det stærke dagslys, fuldmånen og den troldske vækst giver mulighed for at stille skarpt på de polariteter du bevæger dig mellem i det indre, de bliver synlige og træder tydeligere frem.

Måske vil du mærke store udsving lige nu. Ekstremerne i dit liv træder tydeligere frem:   tro og mistro, tillid og mistillid, håb og håbløshed, kærlighed og ligegyldighed. Underansvarlighed og overansvarlighed. Det ene øjeblik kan alt lade sig gøre, det næste øjeblik føles alt tabt.

Hvad du gør ved dem er op til dig. Du kan pendulere mellem ekstremerne som en kugle i en flippermaskine, du kan vælge at fornægte den ene og stirre forblændet på den anden polaritet – den du har besluttet dig for er mest ‘sand’. Du kan også vælge at udforske spændet mellem polariteterne – det felt som lige nu bliver ekstra synligt i sommerens og fuldmånens insisterende Kraft. Kraften vil synliggøre vækstområdet – såvel lys som skygge – sårede og kraftfulde sider – i dit indre og i verden. Ligesom i naturen, kalder energien lige nu på at alt vokser – både ukrudtet (det sårede eller uønskede) og de vækster vi har dømt ‘rigtige’ og som vi gerne vil have vokser. Selv om vi måske håber at kunne fjerne det uønskede i os med round up, så der kun bliver plads til det ‘gode’, er det naturen på denne tid af året at alt vokser frem og synliggøres. Både liv og ikke-liv. Krudt og ukrudt. Lys og skygge.

Vippe

Forestil dig en vippe – sådan en, der står på en legeplads. For eksemplets skyld bruger jeg overansvarlighed og underansvarlighed – men du kan selv lave den med den polaritet du mærker er mest aktiv – fx tro og mistro.

Vippens yderpunkter er overansvarlighed og underansvarlighed. Selvansvarlighed er at stå oprejst midt på vippen. Nogle gange svinger vægten lidt over til underansvarligheden, men så snart du opdager det, flytter du fokus og bliver selvansvarlig. Lidt efter vipper du mod at blive overansvarlig – og igen gør du den samme bevægelse. Du opdager, at ansvaret er tippet lidt og flytter fokus tilbage til selvansvarligheden. Uden drama og fordømmelse, men bare med en nøgtern iagttagelse af dine valg og tilbøjeligheder. Måske bliver det tydeligt for dig, hvilken form for liv du skaber, når du er underansvarlig for dig selv – og overansvarlig i fht dine omgivelser.

Når du er over- eller undersvarlig for din Kraft og dine valg, mister du kontakten til dig selv krop og overhører din egen indre stemme.

Selvansvarligheden (at stå oprejst midt på vippen) er kendetegnet ved, at du er hjemme i dig selv. Du har et ubetinget venskab med dig selv, du tilstræber at være i alignment, bliver bevidst om baggrundsstøjen, din værdighed og tør se dine egne valg. Kort sagt lever du efter sætningen:

”Nu da jeg ved, hvad vil jeg da gøre?”

Med andre ord giver tiden lige nu medvind til , at du kan give dine  valg og din selvansvarlighed et eftersyn. Lad dagslyset skinne helt derind, hvor du med hudløs ærlighed kan spørge dig selv om, hvad der foregår inde i dig lige nu. Hvad er polariteterne der er i spil i dig? Hvordan forholder du dig til dem? Ikke for at fornægte, men at tage ansvar.

Hvad er din grundlæggende overbevisning i Livet?  Hvad tror du på er meningen med dit liv? Og lever du efter den på daglig vis, eller gemmer du den til særlige lejligheder?

Venlig, men aldrig tam

(Har du brug for min vinkel, på de udfordringer du står i lige nu, kan du booke en konsultation)

 

Læs også

Længsel

Fuldmånen sætter ofte lys på en sælsom rastløshed og længsel. De sidste nætter har den

Læs mere »

NYHEDSBREV