Fuldmåne og at SE

 

Månen er igen tiltagende og i morgen er det fuldmåne.

Fuldmånenætter indeholder deres helt egen magi – et åbent, kraftfuldt rum, hvor det utæmmede træder tydeligere frem. Kraften rejser sig fra rodnettet, og Himmel og Jord rører hinanden, mens fuldmånens lys kærtegner Jorden.

I folkeeventyrene sker store forvandlinger, når det er fuldmåne. Mennesker bliver til dyr, varulve eller magiske skabninger. Fuldmånen kalder på slangens energi i dig. Evne til hamskifte, forvandling og forandring, der springer dybt indefra og bliver handlet ud i verden, når timingen er til det.

Selv om der er fælles træk omkring hvad fuldmånen kalder på i os, er der også variationer fra årstid til årstid. Lige nu er vi på vej gennem efteråret mod vinteren og om lidt er det Allehelgen. Ved Allehelgen er Døden særligt nærværende (det kommer der en blog om til den tid), men det betyder, at fuldmånen lige nu opfordrer os til at SE. Ikke kun på verden og på hvad andre ‘burde’ gøre med deres liv, klimaet, kærligheden, fremtiden og livet som sådan, men turde invitere fuldmånens lys til at SE sig selv.

At SE

Når du kigger efter noget, foregår det med kun en del af opmærksomheden rettet mod emnet.

At SE er en helt anden historie.

Når du har villigheden til at se, ser du med hele dit væsen. Ikke alene med dine fysiske øjne, men også med dine følelser, din mave, dine usynlige knurhår og din hud. Hele dit væsens opmærksomhed er rettet mod det, du ser.

At se på den måde forbinder dig med dyremennesket i dig. Den del af dig, som har adgang til det utæmmede og instinktive. Det handler ikke om teknik, men om nærvær, tilstedeværelse og tillid til egne sansninger og erfaringer.

At se forbinder dig med Livet – at kigge skaber afstand til Livet.

At se tillader dig at have adgang til hele dig og udleve hele dig. Uden forstillelse, uden masker og uden at underspille din Kraft.

At turde se er betinget af at kunne rumme dét, der rejser sig i dig, når du ser på dine egne valg. Du må have villigheden til at tage dig af det sete i dig. De følelser og tanker, der rejser sig i dig.

Når du har tilladt dig selv at SE og tillagt den evne værdi, vil den bundfælde sig i dig som en viden. Det bliver til en sansning af at vide – en sansning som bor i dig. Det er ikke en løsrevet viden leveret udefra fra ånder, svigermødre og guruer, men en dyb sansning af at: ”JA! Sådan er det!”, fordi den er kropsliggjort gennem dine sanser.

Du vil med tiden mærke, hvordan dine knogler, din hud, dine tentakler og knurhår – ja hele dit væsen kender til at vide, når du åbner dig for at se med mere end de fysiske øjne.

Se på dine vaner. Ikke kun på hvad du TROR, du gør, men på hvad du virkelig gør. HER og NU.

Har du et selvbillede som ’en der løber’ og er i god form, selv om du ikke har været i løbeskoene i hele eller halve år? Har du en fortælling om at være et godt og ordentligt menneske, selv om du er fej og ikke står ved dine værdier, men hellere vil passe ind i gruppen, relationen eller hvor det nu er, du indgår kompromiser, der æder dig indefra? Ved du hvad du står for? Ikke kun når du er alene, men også i måden du lever og træffer valg?

..Men..

Du må have villigheden til at HANDLE på det, du SER og opfanger gennem dine sanser. Det sete kan ikke igen gøres uset. Bordet fanger så at sige. Timingen i at handle kan man altid diskutere. Ser og mærker du med hele dit væsen, at det er tid til at anlægge en urtehave og sætte dine egne kartofler, er det befordrende for udbyttet, at du tager ansvar for timingen og gør det på rette tidspunkt og ikke sætter dine kartofler, mens jorden er frosset.

Viger du tilbage i frygt og glemmer det, du har set, underspiller betydningen af det eller skaber tvivl om rigtigheden af din indsigt, så du ikke får handlet, har det konsekvenser.

Kraften har rejst sig i dig gennem at SE, du har mærket sandhedsværdien i det, og tager du ikke dig selv alvorligt og handler, vil Kraften vende sig mod dig selv. Livsenergien vil rase i kroppen som en vældig og rastløs energi. Den vil skubbe og trigge alverdens symptomer og tilstande. Mange af dem vil opleves meget virkelige og fysisk betingede. Det kan være rastløshed, søvnforstyrrelser, kropslige spændinger eller en afgrundsdyb tristhed og meningsløshed.

OBS! Gå til læge hvis du på nogen måde er i tvivl om dine symptomer.

Set fra det utæmmedes perspektiv er det Livsenergi, der gør opmærksom på sig selv. Det er kællingens og visdommens seende energi, der rejser sig, og både har ildens, mens også vandets natur. Det vil forsøge at skubbe sig gennem forskansningerne og bane sig vej gennem dit energisystem og krop for at vække dig og kalde dig til handling på det, du har set under fuldmånens lys.

Det kan opleves som en voldsom krise, fordi alting synes at være i opløsning. Men det er ’bare’ tid til at huske det sete, tage ejerskab over det og finde ud af, hvad du vil gøre.

Nu da du har set, hvad vil du da gøre?

 

Læs også

NYHEDSBREV