Eksperimentel sommer

30.6.24

Jeg er i Kællingens livsfase, hvor kompromisløsheden og forbundetheden til det utæmmede er stor.

Jeg er min egen. Jeg er fri.

Derfor er jeg i gang med et eksperiment denne sommer..

Mit liv har de seneste år forandret sig i rasende hast. Jeg bor nu alene og har skabt et arbejdsliv og en hverdag som er bæredygtig.  Jeg har hele dage, der ligger som  øer af ubundet tid og har skabt et liv, hvor jeg i meget høj grad lever i præcis det tempo, som fungerer for mig. Måske kunne man sige at jeg lever i intervaller – der er perioder med højintensitet – uanset om det er skriveproces, klientarbejde, socialt samværd eller fysisk træning – og perioder med lavintensitet, hvor jeg har rum til langsomhed, natur, stilhed og refleksion. Og jeg elsker det!! Og ja, jeg ved at jeg er priviligeret.

Jeg husker med stor medfølelse på alle de år, hvor jeg virkelig har haft brug fra ferie – da jeg havde små børn, et krævende job og følelsen af alt for lidt tid. Dengang ville det have været destruktivt ikke at holde ferie – ikke kun for mig, men også for mine børn.

Men mine børne er nu voksne og i gang med deres eget liv, de har ikke  behov for at vi holder ferie sammen. Der er ikke en partner i mit liv eller andre jeg skal tage hensyn til –  så når jeg nu selv kan bestemme, hvad giver da mening for mig?? Hvordan vil jeg forvalte min Kraft og min frihed ?

Jeg er  nået til det tidspunkt på sommeren, hvor jeg plejer at have ferie. Og hvor jeg plejer at have et stort BEHOV for at holde ferie – trække stikket fra hverdagen og bare lade op.

Men..behovet er der  ikke i år… derfor er jeg nu i gang med et eksperiment, hvor jeg afsøger hvor meget af det der er vane for mig (fordi ‘man’ jo altså holder minimum 2-3 ugers sommerferie og det har jeg gjort i årtier) og hvor meget der egentligt er mit behov NU..?

Jeg har været gennem mange scenarier de sidste uger. Er det frygtbaseret? Er jeg bange for at gå glip af noget ved at holde ferie? Uanset hvordan jeg vender og drejer det, kommer jeg tilbage til, at tanken om at skulle holde sommerferie, giver  oplevelsen af at skulle bryde en tråd eller et flow og det føles arytmisk, disharmonisk og endda meningsløst, at skulle afbryde nu hvor jeg har oplevelsen af at have fat i noget virkelig godt.

Det er sommer. Kraften er udadrettet og næsten troldsk i sit udtryk, temaet er blomstring, udfoldelse, synlighed.  Min egen rejse ind i Århjulets forskellige cykliske kræfter, er blevet endnu dybere de sidste år og min lyst til at indrette mit liv i samklang med det cykliske i mit indre og i naturen er  blevet endnu mere kompromisløs.

Jeg er derfor optaget af, om sommerens udadvendte Kraft har noget til mig omkring ikke vanemæssigt at holde ferie?  At arbejde med blomstring og synlighed? Hvad sker der, hvis jeg for alvor hengiver mig årshjulets kræfter – til sommerens udadrettede og aktive energi  og til vinterens langsommere og mere indadvendte? Hvis jeg har intervaller af langsomhed, i sommerens hurtigt pulserende energi og intervaller af hurtighed i vinterens langsommere energi?

De seneste år har jeg opdaget, at et af mine behov ligger  gemt i vinterens indadrettede energi. Dér hvor Kraften trækker sig under jorden, bliver langsom, dvælende og hvor vi har en stor mulighed for at rodfæste os, inden rejsen igen går mod lyset, blomstringen, sommeren, har jeg brug for en lang pause. En form for vinterdvale. Det dybe rodfæste i vinteren giver Kraft til sommerens udadrettede blomstring – og sommerens udadrettede blomstring opsamler energi til vinterens tilbagetrækning. Alle faser giver noget til hinanden og kan ikke stå alene. Ved at hengive mig til alle faserne i Årshjulets energi, kommer jeg i dybere kontakt med alle dele af mit indre og jeg bliver mere mig. Derfra kan jeg skabe liv – ikke alene i mit eget liv, men også kærligt liv i verden omkring mig.

Kan jeg bruge sommerens energi til at samle forråd så at sige – ikke alene til  få tænkt tanker om efterårets program, men også til skabe en del af det materiale jeg skal bruge – fx skriverier, blogs, videoer, indhold til kurser og foredrag, så det giver bedre plads til efteråret og vinterens langsommere puls?

Jeg kender endnu ikke svaret, men eksperimenterer og prøver mig frem, mens jeg arbejder hele sommeren og skaber gode dage, uger og måneder for mig selv.

(Du kan læse mere om  at arbejde med Årshjulet her)

 

Læs også

NYHEDSBREV