Om skyggemødre og døtre

Som børn henter vi en bekræftelse hos vores forældre – som oftest er det moderen vi er mest sammen med og tættest knyttet til som piger, Hun er vores primære spejl. Det er i hende vi spejler os, lærer af og henter accept hos. Og får vi ikke accept og opbakning af moderen bliver vi uendeligt sårbare og lukker måske som voksne menneskelige rovdyr ind i vores liv, for med dem at rejse i underverdenen for at hente kraften.

Den sunde mor, der hviler i sig selv og sin kraft, bekræfter barnets oplevelse af forbundetheden med skabelsen og retten til at leve. Den sunde mor validerer barnets sanseoplevelser og hjælper barnet til at få en sund og stærk kerne.

Hvis en mor ikke tør sin kraft, men holder fast i illusionen om, at være kraftesløs, kan hun fraspalte sin kraft, så kraften bliver en form for skygge. Et ukontrollabelt vanvid, der handles ud på barnet. Moderen kan næsten besættes af sin egen vanvittige skygge og blive et menneskeligt rovdyr – en skyggemor. Hun vil undergrave barnets sanseoplevelser for at undgå sin egen smerte, måske planter hun endda splinter af troldspejl i sine døtre, så verden opleves forvrænget og farlig og barnet bliver usikker på sin egen eksistens og måde at være i verden på. Omverdenen køber måske endda morens version om barnets umulighed.

Hvis du er vokset op hos en skyggemor, kan det være nødvendigt at bedøve dine følelser for at kunne overleve. Hvis du mærkede hvor slemt det faktisk var og hvor lidelsesfyldt, ville du gå i stykker. Man kunne sige, at du fraspalter en del af dig. Sætter den uden for døren så at sige, for at kunne holde ud at vokse op i helvedes forgård. Men sætter du smerten uden for, fraspalter du også en del af din kraft.

Når du bliver voksen, og den indre styrke vokser, er det tid til at byde følsomheden velkommen hjem. Det kan være overvældende, som en tsunami af sorg, glæde, frustration  – kort sagt liv. Måske er der en del af dig der tror, at du går i stykker, dør eller går til. Hvis du igen for alvor tør føle og ikke bare rationelt forholde dig til at der ’er nogen rundt om i verden, der har det meget værre’. Måske har det i en periode været nødt til at negligere og underspille betydningen af din opvækst og konsekvenserne af den for overhovedet at overleve og få en form for liv til at fungere,

Måske tror du, at hvis først du for alvor tør føle – ikke alene din nutid, men også din fortid, vil du synke sammen til en klump på gulvet og aldrig igen kunne rejse dig.

Men faktisk forholder det sig anderledes; det er ved at turde føle og at turde favne ALT det der er dig – også dine følsomme, sårbare sider, at du bliver hel. Følelser skal føles – ellers fraspaltes de og bliver til uregerlige kræfter uden for dig.

Det kan være en årelang proces at få genoprettet tilliden til dine følelser, sanser og oplevelser, hvis du gennem hele din opvækst er blevet mistænkeliggjort og latterliggjort.

Ofte er det en arv der er givet videre i den kvindelige slægt – ikke kun i form af det talte ord, men også som overbevisninger om enten af være kraft-fuld eller kraftes-løs. Måske er det ikke umiddelbart synlig, men ser du nærmere på arven, vil du måske opdage dødsensfarlige understrømme af retvendt eller vrangvendt kraft.

At bryde arven handler om meget anden end den sociale arv. Det handler om  vrangvendt eller retvendt kraft. Det handler om at tage sin kraft i ed, forankre den i kærlighed og have villigheden til at være livgivende, være livstræ og sætte fri.

“At tage din fødselsret tilbage. Hvis fundamentet er skævt, kommer der ikke noget lige byggeri ved at bygge videre på det. Du må rydde op og sætte slægtens arv fri”.

(Jeg skriver i øjeblikket på en bog, om arven i den kvindelige slægt og om hvordan den hænger sammen med vores kraft. Jeg taler fra det urgamle felt, hvor æoners nedarvede mønstre fra mor til datter er præget. Hvor frygt og kærlighed går i arv – bevidst og ubevidst og nogen gange underligt sammensnoede. Oftest beskæftiger vi os med den gode og kærlige mor. Jeg skriver mest om skyggemoderen og de spor hun sætter i sine døtre.  Den tager tid at skrive, men jeg regner med at udgive den i januar 2020. Du kan se mere her.

Er du interesseret i at undersøge mor-datter feltet i dig selv, holder jeg workshoppen ‘Din mors datter‘ )

Læs også

NYHEDSBREV