Juli fuldmåne og tiden lige nu

2.7.23

Månens gang over himlen er cyklisk. Månen tiltager, vokser sig frem af mørket, bliver fuld, for igen at aftage og blive mørk. Månens faser minder os om det cykliske Liv – om forbindelsen til det urkvindelige, om forbindelsen til kællingens kraft.

Tør vi være med alle Månens faser – både når den er mørk, og når dens lys skinner over verden, tillader vi vores indre livstræ at vokse.

Selv om der er fælles træk omkring hvad fuldmånen kalder på i os, er der også variationer fra årstid til årstid. Lige nu er vi på vej gennem sommeren. Selv om dagslyset har toppet med sommersolhverv og dagenes længde langsomt aftager på vej mod høsten og senere efterårsjævndøgnet, er vi stadig i den allermest udadrettede og næsten eksplosive vækstenergi  på årshjulet.

Naturen står på sit højeste – saftspændt, blomstrende og vibrerende af farver og Liv. De sidste dages regn, har sat dét bevægelse, der ellers var knugholdt i tørkens og solens greb. Atter en gang sker der et skifte – i os, i verden og i naturen.

Nætterne er stadig lyse og varme og fuldmånenætterne indeholder deres helt egen magi – et åbent, kraftfuldt rum, hvor det utæmmede træder tydeligere frem. Kraften rejser sig fra rodnettet, og Himmel og Jord rører hinanden, mens fuldmånens lys kærtegner Jorden.

Det er en både meget kærlig og meget konfronterende tid.

Set med Kællingens og urkraftens øjne, kommer vi under fuldmånens lys i kontakt med vores utæmmede kraft. Fuldmånen kalder på slangens energi i dig. Evnen til hamskifte, forvandling og forandring, der springer dybt indefra og bliver handlet ud i verden, når timingen er til det.

Folkeeventyrene minder os om, at der sker store forvandlinger, når det er fuldmåne. Månen afdækker den skjulte virkelighed og mennesker bliver til dyr, varulve eller magiske skabninger.

Fuldmånens lys skinner langt ind i dig, kalder på kraften og viser dig aspekter som ellers er skjult eller du ikke har så stor lyst til at undersøge eller erkende, fordi det kalder på forandring og på at tage dig selv alvorligt. Fuldmånens kræfter kalder sammen med sommerens udadrettede energi på at du HANDLER på det du ser i dig selv og din omverden.

Dét, kalder på det i dig, der er forbundet med sjælen, essensen og dit autentiske jeg. Dét, der ligger bag maskerne, facaden og opdragelsen. Dét felt i os, der er forbundet med dyrekvinden og kællingen (visdomsaspektet) – hende, der véd og hende, der ser.

Er det utæmmede uvelkomment i hverdagen, måske endda fraspaltet, vil det med voldsom kraft rumstere i disse dage. Måske som forstyrret nattesøvn, kropslige spændinger eller livlige drømmesyn. Det kan også være det trækker spor i dine vågne timer som rastløshed, raseri, frustration eller en afgrundsdyb tristhed og meningsløshed.

Til dig:

Energien lige nu giver en mulighed for, at tillade dit dybeste at folde sig ud og møde dig selv med kærlighed. Ikke sukkersød candy-floss agtig kærlighed, men den form for kærlighed der tør se og handle på det du ser. Også i dig selv.

Det er en mulighed for synligt at blomstre i din ’sådan-hed’. I Vær-dig-hed. Måske hjælper sommerfuldmånens lys dig til at se, de næste skridt du kan tage. Næsten som en ellers skjult sti, der nu bliver synlig for dig – omend bare i et glimt. Men får at kunne tage de næste skridt på du turde stole på det glimt du fik og handle på det.  Du må rejse dig i kærlighed og tage et skridt på den sti du anede i månens lys.

Måske fristes du til at lave en fortælling om at du er Kraftsløs og ikke ved hvordan du skal handle på dine indsigter eller at det du sansede i fuldmånens lys måske slet ikke er sandt.

Men hvad nu hvis du faktisk er kraftfuld? Hvad nu hvis det du sanser er sandt og du havde kærlighed nok til dig selv, til at handle på det du sanser?

Vælger du at leve et liv forankret i kærlighed, får din sjæl mulighed for at skabe det liv, du er her for. Indefra og ud.

Ikke som noget, du aktivt åbner eller tvinger igennem udefra, men fra et felt du bærer dybt i dig.  Det er en tilladelse du giver. En bevidst handling, et valg og ikke bare en reaktion på noget udefrakommende, der kan forsvinde igen.

Fra en grundklang af kærlighed kan du rejse dig i din vær-dig-hed og tillade din sjælfulde inderside at åbne sig.

Når du slipper kampen og hengiver dig til kærligheden, kan Himmel og Jord mødes i dig og du kan lade dit indre visdomsaspekt lede dine skridt under fuldmånens lys.

(Har du lyst til at dykke dybere ind i den visdom der ligger i at lære månens faser og Årshjulet at kende, er forløbet her måske noget for dig: Med Årshjulet gennem Kællingens Rige)

 

 

 

 

 

 

 

Læs også

NYHEDSBREV