At se i fuldmånens lys

Forårets første fuldmåne indvarsler fornyet vækst. Måske føles det næsten som vokseværk i dit indre.

Det er tid til at gøre de sidste overvejelser omkring, hvad du ønsker skal vokse i dit liv den kommende sæson. Hvilke vækster der skal være plads til i din indre have.

Fuldmånens lys skinner langt ind i dig, viser dig aspekter som ellers er skjult eller du ikke har så stor lyst til at undersøge eller erkende fordi det kalder på forandring. Alt kommer til overfladen. Månen lyser, og kontraster bliver tydeligere.

I folkeeventyrene sker store forvandlinger, når det er fuldmåne. Mennesker bliver til dyr, varulve eller magiske skabninger. Fuldmånen kalder på slangens energi i dig. Evne til hamskifte, forvandling og forandring, der springer dybt indefra og bliver handlet ud i verden, når timingen er til det.

Set med Kællingens og de urkvindelige væsners øjne, kommer vi under fuldmånens lys i kontakt med vores utæmmede jeg. Den del af os, der kender til at leve fuldt og autentisk, i dyb kontakt med vores indre. Den del, der hyler mod Månen af livslyst, danser nøgen i regnen og mærker de små kuldeprik mod huden. Den del, der har villigheden til at SE og kompromisløst handle på det hun ser i fuldmånens klare lys. De kræfter i os kalder fuldmånen på. Kompromisløsheden, længslen efter at leve fuldt i overensstemmelse med vores autentiske jeg – uden at gøre os mindre eller umage for at prøve at passe ind. Den frie, utæmmede del, der kender til at leve i overensstemmelse med Livets foranderlighed, påvirket af årstidernes skiften og Månens faser og frem for alt tør leve livet med åbne sanser – fuldt seende.

At se

Når du har villigheden til at se, ser du med hele dit væsen. Ikke alene med dine fysiske øjne, men også med dine følelser, din mave, dine usynlige knurhår og din hud. Hele dit væsens opmærksomhed er rettet mod det, du ser.

At se på den måde forbinder dig med dyremennesket i dig. Den del af dig, som har adgang til det utæmmede og instinktive. Det handler ikke om teknik, men om nærvær, tilstedeværelse og tillid til egne sansninger og erfaringer.

At se forbinder dig med Livet – at kigge skaber afstand til Livet.

At se tillader dig at have adgang til hele dig og udleve hele dig. Uden forstillelse, uden masker og uden at underspille din Kraft.

At turde se er betinget af at kunne rumme dét, der rejser sig i dig, når du ser på andre mennesker. Du må have villigheden til at tage dig af det sete i dig. De følelser og tanker, der rejser sig i dig.

Når du har tilladt dig selv at se uden at se og tillagt den evne værdi, vil den bundfælde sig i dig som en viden. Det bliver til en sansning af at vide – en sansning som bor i dig. Det er ikke en løsrevet viden leveret udefra fra ånder, svigermødre og guruer, men en dyb sansning af at: ”JA! Sådan er det!”, fordi den er kropsliggjort gennem sanserne.

Du vil med tiden mærke, hvordan dine knogler, din hud, dine tentakler og knurhår – ja hele dit væsen kender til at vide, når du åbner dig for at se med mere end de fysiske øjne.

Se på dine vaner. Ikke kun på hvad du TROR, du gør, men på hvad du virkelig gør. HER og NU.

Har du et selvbillede som ’en der løber’ og er i god form, selv om du ikke har været i løbeskoene i hele eller halve år? Eller har du en fortælling om at have en gammel og stiv krop, selv om du faktisk ER begyndt at bevæge dig? Brug dine sanser og villigheden til at se til at opdatere dit selvbillede.

..Men..

Du må have villigheden til at HANDLE på det, du SER og opfanger gennem dine sanser. Det sete kan ikke igen gøres uset. Bordet fanger så at sige. Timingen i at handle kan man altid diskutere. Ser og mærker du med hele dit væsen, at det er tid til at anlægge en urtehave og sætte dine egne kartofler, er det befordrende for udbyttet, at du tager ansvar for timingen og gør det på rette tidspunkt og ikke sætter dine kartofler, mens jorden er frosset.

Viger du tilbage i frygt og glemmer det, du har set i fuldmånens lys, underspiller betydningen af det eller skaber tvivl om rigtigheden af din indsigt, så du ikke får handlet, har det konsekvenser.

Kraften har rejst sig i dig gennem at se, du har mærket sandhedsværdien i det, og tager du ikke dig selv alvorligt og handler, vil Kraften vende sig mod dig selv. Livsenergien vil rase i kroppen som en vældig og rastløs energi. Den vil skubbe og trigge alverdens symptomer og tilstande. Mange af dem vil opleves meget virkelige og fysisk betingede. Det kan være rastløshed, søvnforstyrrelser, kropslige spændinger eller en afgrundsdyb tristhed og meningsløshed.

Set fra det utæmmedes perspektiv er det bare Livsenergi, der gør opmærksom på sig selv. Det er kællingens og visdommens seende energi, der rejser sig, og både har ildens, mens også vandets natur. Det vil forsøge at skubbe sig gennem forskansningerne og bane sig vej gennem dit energisystem og krop for at vække dig og kalde dig til handling på det, du har set.

Det kan opleves som en voldsom krise, fordi alting synes at være i opløsning. Men det er ’bare’ tid til at huske det sete, tage ejerskab over det og finde ud af, hvad du vil gøre.

Nu da du har set, hvad vil du da gøre?

 

 

Læs også

NYHEDSBREV