Bag den røde dør – at blive sin kraft

Når den røde dør går op og du går ind i overgangsalderen, har du levet længe nok til at kunne anerkende din egen livsduelighed og styrke.

Du har i mere eller mindre grad stået igennem livets storme. Du har igennem cirka 50 år har erfaret din egen styrke. Måske ikke som et felt du har haft bevidst kontakt til og tør vedkende dig – men hvis du kigger baglæns gennem dit liv, har du mulighed for at se den.

Derfor er det fatalt at underspille din egen kraft og dine egne kvaliteter i overgangsalderen og tiden derefter.

Fortæller du dig selv, at du intet evner og du ingen livsduelighed og betydning har, saver du dig selv over, Du bliver en af de oversavede mennesker uden oplevelse af en forbundethed til skabelsen og til din kraft, fordi du i virkeligheden lyver for dig selv og er uvillig til at se din egen storhed.

Du må turde se dine egne evner, din styrke, udholdenhed og storhed og det liv du har bag dig. En måde at gøre det på, er at trevle det op. Roligt og metodisk huske de svære stunder og anerkende dig selv for at have stået dem igennem. Uanset om det har været med oprejst pande, eller liggende i fosterstilling på gulvet, er du kommet igennem. Du er her endnu. Er du i tvivl, kan du jo tjekke om du har puls. Du er i live.

Efter et halvt liv er du nu livsduelig. At du stadig er i live er beviset herfor.

(Omslaget til ‘Bag den røde dør – at blive sin kraft’, som udkommer 30.4.19)
Byder du ikke kræfterne bag den røde dør velkommen og sætter dig for at finde ud af hvad de betyder for dig, vil de med voldsom kraft alligevel trænge igennem. Uanset hvor mange forskansninger, låse og kæder du lukker af med – bevidst og ubevidst- vil ilden alligevel på et tidspunkt brænde igennem.

Brænder den ukontrolleret vil den svitse alt på sin vej – knurhårene på din kat, dine relationer og dit selvværd. Heftigt rejser din kraft sig og gør det der er kraftens natur: den gør krav på dig og finder vej gennem dine forskansninger og blokader. Nok er den at sammenligne med ilden, men den besidder også vandets natur. Er det sædvanlige løb spærret, finder den bare en anden vej. Du er nu din kraft.

Du ikke alene ved, men du vedkender dig det også. Det vil måske medføre følelsen af ensomhed, hvis du tror du skal finde fællesskabet uden for dig selv. Søg indad, erkend du er forbundet med kraften i dig – at du nu ER din kraft, Lad den lyse ud gennem dine øjne og lad andre genkende kraften i dig, ligesom du genkender kraften i dem. Kraften er synlig i øjnene og i den måde du bærer kroppen på.

Den 3. alder – overgangsalderen – menopausen – er det utæmmedes tid. Det er visdommens tid. Det er den buldrende livskrafts tid.

Læs også

Marts fuldmåne

Marts fuldmåne

25.3.24 Det er forårets første fuldmåne. Fuldmånen indvarsler den kommende vækstsæson.  Måske føles det næsten

Læs mere »

NYHEDSBREV