Urkraft og værdi

Lyset er intensivt i øjeblikket. Sollys om dagen og fuldt månelys om natten. Sammen oplyser de vores dybeste lag. På en måde kunne man sige, at der ikke er fred i øjeblikket. Ubønhørligt skinner lyset ind i os, lige på kanten mellem det bevidste og det ubevidste. Lyset pirker, skubber og piller ved vores dybeste sår, for at transformere og skabe heling.

For mange mennesker,  er det sted der lige nu rammes hårdest og mest intenst, vores overbevisninger om vores eget værd, vores egen værdi og vores plads i skabelsen.

Selv om vi ikke kigger direkte på det, måske ud af frygt, bevæger det sig stadig – lige på kanten mellem det bevidste og ubevidste. Derfor er det svært at få greb om. Det er flygtigt og flimrer på skift i sol og månelyset.

NU er et godt tidspunkt, bevidst at invitere vores dybeste overbevisninger om vores eget værd, til at træde frem og blive synlige. Mærker du det kalder på dig, undersøg da og turd huske, hvad andre har sagt til dig.

Måske har du nået et punkt, hvor du ikke kan vokse mere – det er ikke muligt at få en dybere forbindelse til din autentiske kraft og dit utæmmede væsen, uden at turde kigge på de oplevelser og overbevisninger, der gnaver i dit eget værd.

​Tror du ikke på dit værd, vil din indre sabotør have frit spil. Hver gang du rejser dig og handler på alt det du gerne vil, vil sabotøren puste til de overbevisninger i dig, som handler om ikke at kunne, måtte eller turde.

Tror du ikke på sit eget værd, er det vanskeligt at opnå ligeværdige relationer. Hvordan skulle du kunne det, hvis du grundlæggende ikke har en oplevelse af værdi?

Tror du ikke på dit eget værd, er det vanskeligt at tage imod kærligheden, når den danser ind i dit liv. Hvordan skulle du kunne tage imod den, hvis ikke du føler dig elske-lig, elsk-værdig?

Tror du ikke på dit eget værd, er du tvunget til at hutle dig gennem livet – hele tiden på jagt efter et roligt sted, en pause, hvor du kan puste ud og samle kræfter, inden du igen kæmper for din overlevelse.

(Foto:PrinsV)
Samtidig ligger der dybt i det urkvindelige overbevisninger om, at det er mest trygt at underspille sin Kraft.

Kvinder har igennem æoner af år mærket voldsomme konsekvenser af at være ’for meget’, så tillærte erfaringer vil spille dig et puds i dette felt. Indre storme vil buldre i dig, når du tager skridt til at rejse dig i din Kraft.

Det har i høj grad også været sandheden for mig – jeg har lavet overspringshandlinger, krumspring og løjerlige valg – alle sammen med det (ubevidste) formål af undgå min kraft og undgå at vedkende mig min værdi.

Først da jeg for alvor valgte at turde SE min værdi og anerkende den – ikke kun som en ydre spejling af hvad andre sagde og troede om mig, men som en indre dynamik, flyttede krumspringene på sig og jeg fik efterhånden adgang til min fulde kraft.Jeg fandt undervejs ud af, at der er forskel på at anerkende min kraft, og at tillægge den værdi. Kraften kan først for alvor tages i brug, hvis jeg tillægger den værdi – hvis jeg tillægger mig selv værdi.

For at vælge min kraft til og se min værdi, kan det nogen gang være nødvendigt at huske. Vores oplevelse af værdi er påvirket af flere ting, også ting vores omgivelser har gjort eller sagt til os.

Kællingen og erindringen
Set fra det urkvindelige aspekt er det Livgivende at huske. Det kan være nødvendigt at huske, fordi vores Kraft ofte ligger vævet sammen med eller ind i det svære og traumatiske. Måske ligger der et felt i dig, som er så massivt, at det bliver aktiveret, hver gang du vokser eller bevæger dig ud af komfortzonen. En form for helvedesfelt skabt af oplevelser i dit Liv.

Helvedesfeltet bliver et felt, du undgår som pesten og gør dig store anstrengelser for at komme uden om, henover eller simpelthen bare ignorere. Som regel er det fyldt med smerte. Det kan være fysisk smerte, smertefulde følelser eller betændte sår fra gamle oplevelser.

Måske oplever du, at det nærmest trækker dig baglæns – som et sort, sugende hul eller en knude i dybet, du igen og igen konfronteres med. I den form hjælper det ikke at fortælle dig selv, at ’du er ikke din historie’. Da må du først huske og føle de følelser, der ligger i den gemte del af dig, inden du kan drage nytte af holdningen: ’du er mere end din historie’.

Tør du påkalde Kællingen i dig og med hende drage ind i dybet, ind og ned i helvedesfelterne – er der en unik mulighed for at forbinde dig med din Kraft, anerkende din værdi og vokse dig fri.

​Lad solens skarpe lys og månen guide dig – tiden er nu.

Læs også

NYHEDSBREV