Forårsjævndøgn og fuldmåne

(Foto: Lars Mikkelsen)

Dette døgn drejer årshjulet endnu engang – det er forårsjævndøgn. Lys og mørke balancerer for en stund, inden dagene de næste måneder er længere end nætterne.

Slørene mellem verdener er tynde, når årshjulet drejer, og store muligheder for forvandling og indsigt er åbne og aktive. Himmel og Jord mødes for en stund – også inden i dig.

Forårsjævndøgnet kalder på din utæmmede kraft. Det felt i dig, som kan kaldes ’floden under floden’, ’rummet bagved rummet’. Den del af dig, som alt liv udspringer og næres fra. Den er forbundet med Skabelsen og din Sjæls længsel.

Som en flod løber den dybt, dybt i dig.  I vinterens mørke løber den endnu dybere – næsten underjordisk og næppe hørligt, mens den samler kraft. Foråret og jævndøgnets energi kalder den igen mod overfladen – mod dagslyset, hvor den kan hjælpe dig til at befrugte den indre muld og skabe liv.

’Floden under floden’ er den utæmmede kraft i dig, den del du lærer at kende ved at sanse og lytte. Andre kan pege i den retning du skal lytte, de kan fortælle dig om deres oplevelser af deres indre flod, men kun du kender din indre, utæmmede kraft.

Når du lytter til den del af dig, tillader du den at strømme fra det dybeste af dig og blive manifesteret i dit liv. Ikke som noget du skal regne ud eller gøre, men som noget du tillader sker.

Måske har du lagt ’floden under floden’ i sirlige kanaler og sindrige rørkonstruktioner, for at tæmme den og passe ind i omgivelser, men i sin essens er floden stadig utæmmet. ​

Forårsjævndøgnet betyder, at alt genopstår i forårets buldrende væksenergi. Samtidig er månen tiltagende, det er tid til at åbne dig for hvilke budskaber og længsler der vækkes i dig. Forårsjævndøgnet kalder Kraften frem i dig igen – tillad dig selv at sætte den fri.

Fuldmånen kalder også på den utæmmede del af dig. Set med Kællingens og de urkvindelige væsners øjne, kommer vi under fuldmånens lys i kontakt med vores utæmmede jeg. Den del af os, der kender til at leve fuldt og autentisk, i dyb kontakt med vores indre. Den del der er kompromisløs og har længslen efter at leve fuldt i overensstemmelse med vores autentiske jeg – uden at gøre os mindre eller umage for at prøve at passe ind. Den frie, utæmmede del, der kender til at leve i overensstemmelse med Livets foranderlighed, påvirket af årstidernes skiften og Månens faser.

Fuldmånens og forårets kodeord er genfødsel – en ny livsfase, en ny cyklus bryder nu igennem lagene og du kan manifestere dig på ny i livet. Fuldmånen kalder på handling. Under Månens lys er det ikke nok at lave intentioner, indre guidede øvelser og ønskelister. Du må ud af sengen, op af sofaen og handle på det, du ser i dig selv og din (om)verden.

Forårsjævndøgnet er tiden for at drømme stort – tiden for at brede armene ud i forårsvinden, lade vinden og månen kysse den utæmmede Kraft i dig og hengive dig til at fabulere og drømme. Energien i forårsjævndøgnet er intens, storladen, fabulerende. Det er ikke tid til at fedte med drømmene. Bred armene ud og flyv i visionerne.

Drømmer du om noget stort, kan du blive nødt til at tage det i bidder – som et puslespil du lægger én brik ad gangen, eller ringe der breder sig i vandet. Det kræver tålmodighed – mod til at tåle det der sker, selv om du ikke ved hvor det nye liv fører hen. Mod til at tåle at gammelt liv ikke overlever forårets skarpe sol og kolde vind. Mod til at være i mellemrummet, oplevelsen af transit og uafklarethed, og mod til at turde drømme stort uden at vide HVORDAN du skal virkeliggøre drømmen.

Hvad skal den kommende vækstsæson indeholde for dig? Hvad længes du efter? Og hvilke skridt er du villig til at tage, for at komme din længsel i møde?

Læs også

NYHEDSBREV