At vælge kærligheden som grundklang i livet

Som mange andre mennesker, er også jeg udfordret af det der sker i verden.  Det puster til frygten i mig, det puster til en følelse af  handlingslammelse og lysten til at lukke mig om mig selv og fornægte al lidelse og konflikt.

Og samtidig ved jeg, at det ikke er foreneligt med det jeg virkelig tror på og ønsker at udleve.

Derfor øver jeg mig i, igen og igen at vende mig det samme sted hen: mod min indre verden, Jeg øver mig i at være så rodfæstet som muligt i det indre, for at kunne stå i livets storme og tage mig af det liv der er.

At være rodfæstet i mit indre, betyder  at give næring til det sted i det indre, hvor jeg mærker at jeg er forbundet med Skabelsen. Jeg er forbundet med alt liv og at mine valg har konsekvens for ikke alene mit liv, men også andres liv. Selv når jeg ikke kan MÆRKE det, vælger jeg alligevel at TRO på det. Jeg spørger igen og igen mig selv: “hvad ville kærligheden gøre”?

For at nære det sted i mig, tager jeg mig på daglig basis af mine 6 søjler:

  • Søvn
  • Ordentlig mad
  • Bevægelse
  • Frisk luft
  • Kreativitet
  • Skrivetid

 

Hvis jeg sørger for at opfylde de 6 punkter hver dag, nærer jeg adgangen til min fulde kraft – og mulighed for at udleve den. Det er så ufatteligt enkelt og alligevel så svært at praktisere. Det kræver vedholdenhed, det kræver mod, det kræver villigheden til at erkende, at struktur giver mig frihed og overskud. Og det kræver kærlighed – allermest til mig selv. På daglig vis, dag efter dag at gøre det, der skal til i min fysiske hverdag, for at jeg skaber tryghed for mig selv og kraften kan flyde frit og utæmmet. Uhæmmet.

Den daglige struktur bliver også en kærlighedshandling over for mig selv – en måde at bekræfte på, at jeg er sammenhængende med Skabelsen, og måden, jeg bruger min tid og min kraft på, er af afgørende betydning. Ikke kun for mig, men for min æt og min omverden.

Det skaber et fundament for at jeg kan rette mig op i min alignment og sige JA til livet med hver celle i mit væsen. Dermed kan jeg ubesværet bære min kraft. Det er svært at bære noget med krum ryg og bøjede knæ. At være i alignment er en fysisk sanseoplevelse, som omfatter både min fysiske krop, min sjæl og mit mentale/psykiske overskud. At være i alignment giver en følelse af lethed og samtidig styrke. En oplevelse af at være oprejst, på plads i kroppen og med verden omkring mig, sådan at kraften kan flyde frit.

Det er ikke betinget af at være frygtløs eller upåvirket af verdens storme – tværtimod – men sker fra en vished om, at kun ved at stå oprejst i dét der er, kan jeg træffe sunde valg, som giver liv. Valg som er funderet i kærlighed – mere end i frygt.

Fra det felt i mig, kan jeg have en blødhed over for verdens lidelse og hjælpe hvor det er muligt, men også  en mildhed over for den del af mig selv, der kan blive helt handlingslammet, når livets storme rusker.

Igen og igen øver jeg mig i at vende opmærksomheden mod kærligheden – til mig selv og verden og husker, at kraft rodfæstet i kærlighed skaber liv.

Jeg inviterer den sunde kriger i mig til at vokse – den del af mig der tror på kærligheden som et dagligt valg – uanset hvor meget verdens skyggekrigere og bødler lige nu puster til verdens konflikter.

Er jeg rodfæstet i kærlighed, lever jeg i yderste instans livet i bøn. At leve livet i bøn er at slippe kampen med livet.

Den sunde kriger

Min oplevelse er, at det igen er tid til, at den sunde kriger rejser sig – ikke kun for at gå i kamp mod en ydre fjende, men for at vælge kærligheden som klangbund i menneskelivet. Vælger vi at leve i kærlighed og slippe kampen, kan vi tage vare på det indre liv – på menneskelivet i al dets mangfoldighed.

Nogle vil omfavne krigerens energi i sig, tillade den at rejse sig og blive til alt livs fælles bedste. Andre vil stritte imod, det bedste de har lært, og bruge den kraftfulde energi til at fodre deres indre offer. Give næring til frygten og til tankemønstrene om, at verden er et farligt og utrygt sted og i en uforudsigelig forandringsproces. De vil trække sig tilbage, forskanse sig i offerets rolle, gøre sig hårde over for andres lidelse og melde ’hus forbi’.

Tager vi ikke vare på livet og kærligheden og erkender vores forbindelse til Skabelsen og alt liv, vedbliver vi at underminere vores egen eksistens. Vi har lige nu en unik mulighed for at højne bevidsthedsniveauet og leve i sameksistens i stedet for splittelse og kamp.

Krigerens primære drivkraft er at være i harmoni med livet. Både livet i sig og uden om sig.

At være kriger er ikke et spørgsmål om at kunne lave det perfekte slag, sværdhug eller parade. Det er ikke et spørgsmål om at kunne dræbe, være usårlig, uovervindelig eller om overhovedet at have været i kamp.

At være kriger er en måde at være til stede i verden på. En måde at vedkende sig ansvaret for sit liv og sin kraft, sin forbindelse til Skabelsen, og leve forankret i kærlighed. At integrere krigeren i sig er at læne sig ind i sin kerne. At være som et træ: dybt forankret i rodnettet, men i stand til at bevæge sig, danse og svaje med forvandlingens vinde.

For at kunne rejse sin kraft som en sund kriger, er du derfor nødt til at kende din sande natur. Du må have lyttet til din sjæls hvisken og vedkendt dig dit lys, dine sår og dine skygger.

Til dig

Tiden kalder på, at vi retter os op, træder frem som de vibrerende væsner og sunde krigere vi er og vedkender os forbindelsen til Skabelsen. Når vi vedkender os, at livet bruser igennem os, og vi alle er forbundne, kan livskraften og vitaliteten pulsere i dig. Selvfølgelig vil det puste til frygten. Selvfølgelig vil det bevæge de steder i dig, hvor du holder dig tilbage, og frygten har tag i dig. Se på det med nænsomhed.

Måske puster tiden lige nu til situationer, hvor du pludselig får mulighed for at vælge – hvad er det, du tror på? Hvad er det, du vil? Ikke kun som store, teoretiske betragtninger – men valg helt ind i det fysiske liv – valg som måske nok synes små og ubetydelige – men som i langt højere grad er mere formende, end du måske har lyst til at sanse.

Tag en stille stund, vend opmærksomheden indad. Hvor trækker du dig tilbage fra livet, fordi frygten i dig hvisker om fare? Hvor gør du dig selv mindre? Hvor holder du dig selv i sikkerhed – usynlig og ikke helt udfoldet i din kraft, fordi frygten har tag i dig?

Hvor afviser du kærligheden som en grundlæggende impuls, fordi du ikke tror dig værdig til den? Eller fordi du ikke ser kærlighed spejlet i verdens politikken?

Måske kommer indsigten spontant, måske skal du liste, lirke og lytte over tid, før den opstår.

Tillad bølgebevægelsen at bevæge dig – lad den skvulpe mellem indsigt og rædsel, mellem glæde og frygten for tab. Tillad bølgen af ny energi at bevæge dig og det, der hindrer skiftet i dig. I kernen af bølgen ligger indsigten og friheden til at vælge den sunde kriger og kærligheden, hvis du tør hengive dig.

Valget er dit.

 

(P.s Jeg bruger ordet Skabelsen om universet, det guddommelige – forstået på den måde, at alt hænger sammen. Intet er adskilt. Alt er forbundet. Alt er ét. Jeg er i Skabelsen og Skabelsen er i mig)

P.p.s Har du lyst til at vide mere om den sunde kriger og skyggekrigeren og forbindelsen til kærligheden, er det emnet i min bog ‘Krigerens Bog. At leve et liv i kærlighed‘.

(Foto: Lars Mikkelsen)

Læs også

NYHEDSBREV