Din mors datter

WORKSHOP: 28. august 2021

UDSOLGT

At tage din fødselsret tilbage og gøre op med din mor

Skal du virkelig kunne integrere og udleve din kraft som kvinde, er du nødt til at kigge på forholdet til din mor. Den kvindelige arv går gennem moderen, og er hendes forhold til sin kraft  skævvreden på den ene eller anden måde, vil dit forhold til din kraft også blive det.

Du kan derfor i årevis tage tilløb til, på alle mulige og umulige måder at sætte din kraft i anvendelse, uden at det helt lykkes.

Lever du ikke kraften og skaber plads til den, vil den skævvride din krop i et forsøg på at få dig i tale. Måske endda til en grad, hvor det giver fysiske symptomer.

Det grundsår en mor kan tilføje sin datter, er det dybeste sted et menneske kan såres, Er det særligt dybt, vil såret holde datteren fanget og blive de tremmer hun oplever verden igennem. De fleste sår er nedarvede – de tilføjes ikke altid ud af ondskab og et ønske om at skade, men opstår fordi moderen selv er fortæret af sit sår og langer ud i blind smerte efter sin datter – dermed såres datteren, kraften skævvrides og  såret gives videre i slægten.

Heler en kvinde ikke sit sår, vil hun automatisk, instinktivt, ureflekteret give såret videre til sin datter, der så giver det videre til sin datter. Generation efter generation gives frygten og den skæve verdensopfattelse ureflekteret videre, indtil en kvinde SER slægtens arv og beslutter sig for at gøre op med den

Redskaber:
Hensigten med dagen er at skabe et kraftfuldt kærlighedsrum med fokus på helingen af sårene i dig og din kvindelige slægt. Vi  inddrager kroppen og fokus vil ligge på at opbygge et ubetinget venskab med dig selv og din mor, men med den primære loyalitet liggende hos dig selv. Vi vil bevæge os ind i den kvindelige arv  gennem indre oplevelser og meditationer, kropslige sansninger og fortællinger fra det urkvindelige felt.

Frem for alt vil vi tillægge forholdet mellem mor og datter værdi og lytte opmærksomt til de fortællinger og den glæde og smerte, der er nedarvet i det felt – både i dig og i det kollektive felt.

Du må vedkende dig, at du på godt og ondt er din mors datter, hvis en heling af dine sår skal kunne ske.

Når vi tør arbejde med den utæmmede kraft og den kvindelige arv i en gruppe, sker der noget magisk. Vi støtter og spejler os i hinanden, viser vores styrke og sårbarhed. Fællesskabet gør processen stærkere og skaber mulighed for at komme i dybden med den kvindelige urkraft, så du kan vokse dig fri.

OBS! Det er ikke en ‘mor og datter’ workshop i traditionel forstand. Du arbejder i dig med forholdet til din mor – uanset om hun er levende eller død og om du har kontakt til hende eller ej. Du skal altså ikke have din mor med.

Jeg har skrevet en bog om arven i den kvindelige slægt. Om rovdyr og usunde mødre, der ikke magter at elske deres døtre og om døtre, der derfor tilføjes store sår. Du læse mere om min vinkel på destruktive mødre og døtre i bloggen her og  her .

DET PRAKTISKE

Workshop 28.8.21

Pris:  kr. 1400 som inkluderer kaffe, te og en vegetarisk frokost.

Det kræver ingen særlige kundskaber eller forudsætninger at deltage. For at komme i dybden med hver enkelt deltager, er der kun 8 pladser.

Workshoppen foregår i mine lokaler i Svendborg. Adressen er Klosterstræde 2A, 1. sal, 5700 Svendborg.

Indgang sker gennem porten til Klosterstræde 2. Der står Klostergården hen over porten. Inde i gangen, skal du igennem den brune dør ovre til højre og op på 1. sal.

Tilmelding  på tanja@tanjaeskesen.dk.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om workshoppen er noget for dig, så mail eller ring til mig på 2364 6492

Du modtager en mail og faktura  med bekræftelse på din deltagelse.

Tilmelding er bindende og kursusafgiften betales ved tilmelding.

Betaling via mobilepay 47294 eller overførsel til bank: 0815 8159685153

Bliver du forhindret i at deltage i et kursus og melder afbud, skal afbuddet ske mindst 7 dage før kursets afholdelse, for at du får din betaling retur.

Melder du afbud senere end 7 dage før kursets afholdelse, kan du få overført din betaling til et andet kursus hos Tanjaeskesen.dk. Du kan se forretningsbetingelserne her.

Tidligere deltagere på workshoppen siger:

“Tak for en meget givende og levende stramt holdt dag.

Jo mere solid beholder – jo mere sart og kraftfuldt kan der stige op – er min erfaring.
og så er det så godt at du arbejder ud fra egen erfaring – den troværdighed og grøde der kommer derfra er unik.”
 
“Tusind tak for en helt fantastisk dag i behagelige omgivelser og for, at sætte så tillidsfuld og omsorgsfuld en ramme!
 
Det var utroligt givende at være med og jeg følte mig meget tryg og set i hele din måde at holde workshoppen og rummet på. <3
 
 TAK af hjertet for i dag – jeg tager det hele med mig videre frem. “

“Så givende en dag – tak 🙏🏻 I dag er det tydeligt, hvordan dine ord, og mine egne ord, der dukkede frem, startede en rejse ind i mig på endnu et andet niveau – heftigt er en meget dækkende beskrivelse..”

“Tak Tanja, fantastisk workshop 💞 store sår kan blive smukke ar 😘”

“Tak for en dejlig inspirerende og lærerig dag. Tak for dig 🙏☀️

Stykket her er et uddrag fra den bog jeg har skrevet om den kvindelige arv og destruktive mødre. Den hedder min mors datter.

“Nogle gange er en kvinde så bange for sin egen kraft at hun forsøger at knægte og undertvinge den, hvis hun ser den i sin datter.

I stedet for at validere sin datters sanser, undergraver en mor nogen gange sin datters oplevelser af virkeligheden. Hun fortæller datteren, at det hun oplever ikke er sandt, at hendes følelser er forkerte, urimelige og besværlige. Nogen gange gør moderen det bevidst som et forsøg på at kontrollere datteren, andre gange foregår det mere subtilt og som en dynamik, der opstår ud af moderens  (nedarvede) frygt for sin egen kraft.

Sker det ofte nok og i udbredt grad, vil datteren miste noget af tilliden til sine sanser, oplevelser og måske endda hukommelse. Hun vil blive afhængig af sin mor, fordi moderen opleves som den eneste, der kan udlægge verden for sin datter og fortælle hende hvad der er ’virkeligt’. Måske væver moderen endda et spind, som igen og igen fortæller datteren at moderen ’passer på hende’ og er den eneste der virkelig forstår og elsker datteren. Men i virkeligheden er moderen blevet et rovdyr der holder datteren fanget i en snare af forkerthed, Datteren tør oftest ikke (i hvert fald ikke som barn) udfordre moderens fortolkning af verden. Det er lettere at tro sig selv forkert, end at tro at moderen kan være galt på den. For barnet ligger autoriteten hos moderen og det kan tage årtier at tage autoriteten tilbage og vokse sig fri af moderens giftige snarer.”

Læs også