Den store, universelle pauseknap…

… er lige nu aktiveret.

Det betyder, at vi både individuelt og som samfund bliver mødt af den virkelighed vi har skabt. I hverdagen, når alt går stærkt og vi bare holder driften i gang, lægger vi ikke så meget mærke til hverken de små detaljer eller det store billede.

Men i disse dage kommer det til at stå ulideligt skarpt. Vi bliver lige nu hindret i at flygte ud i adspredelse, rejser, koncerter og underholdning.  Nedlukningen af DK og meget af verden vil sætte lys på skyggerne, lidelsen, de uopfyldte drømme , sorger og glæder. Måske bliver du næsten desperat, når du konfronteres med virkeligheden og ’vækkes’ og SER dit liv.

Måske glædes du over den virkelighed du ser, og mærker dybt i dig at du er hvor du skal være på alle måder og har skabt et liv i samklang med din sjæls længsel.

Uanset hvordan det vender, omfat da dig selv med blidhed. Gå på opdagelse i dit liv og brug den påtvungne krise og pause til ikke alene at tænke /fabulere den kortsigtede strategi ifht at overleve lige nu, men også til at se bagom. Der er lige nu en åbning for at tillade en omvendelse fra den vanlige optagethed af det materielle ydre liv til i stedet at gå på opdagelse i dit eget indre liv. Det kan være det er tid til at forny din trosbekendelse. Ikke som det du har lært du skal tro (på), men en omvendelse fra det ydre til det indre kompas.

Spørg dig selv hvilket liv du egentlig ønsker dig?

Hvad er dine værdier? Hvad tror du på? Ikke som noget du skal fortælle verden, men hvis det alene er en sag mellem dig og dig. Når ingen kigger eller spørger dig, men helt inde i dig – hvad tror du da på?

Afsnittet her er fra min bog om overgangsalderen og handler om at turde SE. Det er forunderligt aktuelt i denne tid, fordi det at turde SE virkeligheden også tillader os blive selvansvarlige. Nok skærpes evnen til at SE med overgangsalderen, for både mænd og kvinder, men vi bærer evnen i os hele livet. Nu er det tid til at sætte den i anvendelse.

At se uden at se

Magikeren og kællingen i dig tør møde Livet oprejst med åbne øjne. De ved, at når du bliver din kraft, må du give slip på stjålent at kigge og i stedet erklære dig villig til at SE og derigennem udvide sit syn.

Når du ser uden at se, åbner du dig for muligheden for at se i dybden, se bag lagene og bagom det umiddelbart synlige. Det er den viise mands eller kvindes blik, der har livserfaring nok til at vide, at der ofte gemmer sig mere, end det øjet umiddelbart ser.

Den viise kælling eller magiker tager ikke den umiddelbare overflade for pålydende, men ser på noget uden at se direkte på det. Det tillader hende at bruge en form for vidvinkel, hvor hun ser bagom og ser Livets indre skelet eller konstruktion – dét Livet består af og er bygget op omkring.

Kællingen/magikeren i dig kender til forskellen mellem at kigge og at se. Når du kigger efter noget, foregår det med kun en del af opmærksomheden rettet mod emnet.

At SE er det en helt anden historie.

Når du har villigheden til at se, ser du med hele dit væsen. Ikke alene med dine fysiske øjne, men også med dine følelser, din mave, dine usynlige knurhår og din hud. Hele dit væsens opmærksomhed er rettet mod det, du ser.

(Foto:Lars Mikkelsen)

Læs også

NYHEDSBREV