At tage natten tilbage

De lyse nætters tid er en mulighed for, som kvinde at tage natten tilbage. Er du utryg ved mørket og føler dig fremmed i det, er de lyse nætter en mulighed for at tage natten tilbage.

Sommernatten er et særligt, magisk tidsrum, som er helt din egen. Mørket er ikke så intenst, men mildt og blødt inviterer det dig til en særlig samklang med naturen – også din egen indre, utæmmede natur. Sommernætterne kalder på udeliv med bål og fakler, samlet i grupper sidder vi sammen og taler. I gruppen ved bålet føler vi os trygge og måske endda samtidig vilde.

Vil du i dybden med naturen – både i dig og uden for dig – må du indimellem søge væk fra trygheden i gruppen ved bålet eller faklerne. Du må eksperimentere med at være alene i naturen – også om natten. Måske som en start bare i din have eller en park du kender – senere længere ude i natten.

Måske er du en nattevandrer, der stille bevæger dig i naturen, med alle sanser åbne. Ikke dirrende af frygt men som en invitation til dit eget, indre utæmmede.

Åbn dig for at invitere det troldske og utæmmede til at hjælpe dig i dybere kontakt med det utæmmede i dig. Måske har du lyst til bare at sidde alene et sted – uden bål – uden fakler. Måske mærker du, at det er tid til at opholde dig under åben himmel i længere tid, feks ved at sove ude – under åben himmel.

At sove ude – bare på en madras eller underlag på jorden og uden et tag eller teltdug imellem dig og Skabelsen, er en måde at forbinde dig til himmel og jord.
Det er én af mange måder at forbinde sig med den visdom, der ligger i det urkvindelige felt – en erfaring der nærer sjælen og som ikke opnås gennem bøger. Den må erfares og (op)leves.

Efterhånden som du føler dig tryg i naturen i natten, kan du søge længere ud. Eksperimentere og opdage, hvordan mørket en sommernat oplyst af fuldmånen rummer en anden klang, en anden energi end en nat i vinterens mave, hvor månen er fraværende og mørket næsten totalt.

Natten giver en unik mulighed for at gå på opdagelse med dit dyre-selv, og eksperimentere med at se uden at se.

At se uden at se

At se uden at se er en sanseoplevelse. Et felt, hvor du strækker alle dine sanser ind omkring det, du ønsker at søge indsigt i og tillader kraften i dig at rejse sig.

At se forbinder dig med dyrekvinden i dig. Den del af dig, som har adgang til det utæmmede og instinktive. Det handler ikke om teknik, men om nærvær, tilstedeværelse og tillid til egne sansninger og erfaringer.

Når du har villigheden til at se, ser du med hele dit væsen. Ikke alene med dine fysiske øjne, men også med dine følelser, din mave, dine usynlige knurhår og din hud. Hele dit væsens opmærksomhed og din krop er rettet mod det, du ser.

At turde se handler ikke kun om at se på verden omkring dig, men også på verden i dig. At turde se dine egne valg og din egen praksis.

Sådan kan du læne dig ind i det utæmmede i dig, påkalde kællingens energi og give dyrekvinden i dig næring. Det er fra det felt, vitaliteten og Livskraften flyder og giver både dig og dit Liv, Liv.

I det felt har du muligheden for at se og sanse fodsporene fra tusindvis af kvinder, der før dig har vidst og erkendt, at natten på magisk vis var deres egen. Fodsporene er der – du skal bare lytte ud i natten og ind i dig selv.

Foto: Lars Mikkelsen

 

 

Læs også

Foto: Lars Mikkelsen

Sortmåne

Månens forskellige faser, indeholder forskellig energi. Nogen mennesker er mere følsomme over for de forskellige

Læs mere »

NYHEDSBREV