Sommersolhverv og hamskifte

Snart er det SommerSolhverv.

Det er årets længste dag og energien er på sit højeste.

Nætterne er lyse og dagene lange på denne tid af året. Væksten buldrer i naturen, næsten troldsk i sit udtryk: utæmmet, saftspændt og insisterende.

Når Årshjulet drejer og et af de 8 fixpunkter passeres, åbnes særlige muligheder. Slørene mellem verdner er gennemskinnelige og unikke muligheder er tilstede – midt i hverdagen.

Indbygget i Sommersolhvervet i år, ligger muligheden for et totalt energiskifte. Muligheden for, nærmest at skifte tidslinje. At lade gamle bindinger, gamle tankestrukturer, gammelt, udtjent liv slippe og lade det nye blive synligt.

Længe har det nye liv vokset indeni – for nogle af os gennem årtier, år, måneder eller bare uger. Umærkeligt er det vokset sig større og kræver nu med Sommersolhvervets energi at komme til overfladen for at blive synligt og folde sig ud i en blomstring.

Samtidig med den gamle ham dør og de gamle lag falder til jorden, træder det nye liv frem for at blive synligt.

Vi kan læne os ind i energien og tillade en blomstring at opstå indefra eller prøve at knibe knæene sammen og stritte imod. Uanset hvordan vi takler det, skyder det nye liv indefra.

Måske spejler energiskiftet ydre, fysiske valg : jobskifte, relationer der forsvinder, flytning, men det afspejler samtidig INDRE muligheder. De ydre, fysiske valg er bare mere håndgribelige og lettere at forholde sig til, fordi de er synlige.

Sommerens energi og de lyse timer kalder på vækst. De kalder på hamskifte og giver en unik mulighed for udvidelse. En unik mulighed for at tillade din utæmmede energi at folde sig ud, og samtidig forstærkes den.

Dagslyset kan opleves saliggørende, helende eller nærmest brutalt konfronterende – alt afhængig af hvor langt du tillader det at lyse ind. Stritter du imod og prøver at gemme dig for dig selv – vil det kradse mere og føles næsten intimiderende.

Tør du lade lyset og energien fra sommersolhvervet hjælpe dig til at træde frem og blive synlig som den du er bag alle maskerne og forstillelserne, vil næsten magiske forvandlinger kunne finde sted. Frihed til at være dig – frihed til at træde frem med din vær-dig-hed.

Når du tillader dig selv at blive synlig, giver det dig muligheden for, at stå ved din sandhed. Ikke missionerende, men stå ved den, når du bliver inviteret til det.

Synligheden giver dig muligheden for, at stå ved, hvad du tror på og hvad der er sandt og rigtigt for dig. Ikke hvad andre burde  gøre med deres liv, men muligheden for at vende opmærksomheden mod dit eget liv, at turde leve det med kraftfuldt  og synligt. Med styrke, sårbarhed, glæde og tårer. For dig selv og for verden.

Sommersolhvervets energi kalder på synlighed – den kalder på, at du folder dig ud. Den kalder på, at du retter dig op, træder frem som det vibrerende væsen, du er, og vedkender dig forbindelsen til Skabelsen.
Når du vedkender dig, at Livet bruser igennem dig, og vi alle er forbundne, kan Livskraften og vitaliteten pulsere i dig.

Må du få et kraftfuldt og livgivende sommersolhverv.

 

Læs også

Om bøn

Bøn Ordet bøn kommer af norrønt bœn, oldengelsk ben af en rod med betydningen ‘tale’[1]. Jeg ser bøn

Læs mere »

NYHEDSBREV