Sommersolhverv og blomstring

Vi er på vej ind i døgnet omkring  SommerSolhverv, et af årshjulets 8 fixpunkter. Når Årshjulet drejer og et af de 8 fixpunkter passeres, åbnes særlige muligheder. Slørene mellem verdner er gennemskinnelige og frodige muligheder er tilstede – midt i hverdagen.

Sommersolhvervet markerer årets længste dag og energien er på sit højeste. Den er hurtig og udadrettet.

Nætterne er lyse og dagene lange på denne tid af året. Væksten buldrer i naturen, næsten troldsk i sit udtryk: utæmmet, saftspændt og insisterende. Det samme sker inden i os.

Sommerens energi og de lyse timer kalder på vækst. De kalder på hamskifte og giver en unik mulighed for udvidelse. En unik mulighed for at tillade din utæmmede energi at folde sig ud og blomstre.

At lyset helt bogstaveligt fylder flest timer omkring sommersolhvervet, giver mulighed for at lade det lyse langt ind i hjørner og afkroge i dit Liv.

Dagslyset kan opleves saliggørende, helende eller nærmest brutalt konfronterende – alt afhængig af hvor langt du tillader det at lyse ind. Stritter du imod og prøver at gemme dig for dig selv – vil det kradse mere og føles næsten intimiderende.

Sommerens energi kalder på synlighed – den kalder på, at du folder dig ud. Den kalder på, at du retter dig op, træder frem som det vibrerende væsen, du er, og vedkender dig forbindelsen til Skabelsen.

Når du vedkender dig, at Livet bruser igennem dig, og vi alle er forbundne, kan Livskraften og vitaliteten pulsere i dig og skubbe til gamle oplevelser og sår, som trænger til at blive mødt. Måske vil det tangere følelsen af sammenbrud, men bagved ligger muligheden for at blomstre og bryde igennem med hele dig fra en klangbund af kærlighed. Ikke kun til verden, men til dig selv.

Fordi energien er så udadrettet og tempoet så højt, er bagsiden af sommerens energi nærmest vanvid. Det er forelskelsens rus, manien hvor vi lader os forføre af noget UDEN FOR OS, f.eks en ide eller en ny elsker. Derfor kræver det øer af langsomhed at holde ligevægten. Øer af langsomhed og indadrettet opmærksomhed, for at rodfæste al den vækst og den blomstring, sommersolhvervet insisterer på.

Sans svaret

Med andre ord giver det mulighed for, at du kan give dine visioner og drømme et eftersyn. Lad dagslyset skinne helt derind, hvor du med hudløs ærlighed kan spørge dig selv om, hvad der er dine visioner og drømme?

Tag en stille stund – måske ved sommersolhvervs bålet, liggende under en trækrone eller bare på din sofa. Vend opmærksomheden indad og sans svaret. Fra det felt i dig kan du rejse dig i din vær-dig-hed og tillade din sjælfulde inderside at åbne sig. Ikke som noget, du aktivt åbner eller tvinger igennem udefra, men fra et felt du bærer dybt i dig og hengiver dig til.

Hvad drømmer du om, skal udfoldes og blomstre i dit liv?

Sommersolhvervets energi skubber til dette felt i dig – kalder på, at du tillader det at blomstre. Men for at det sker, må du mærke, at du har kærlighed nok til dig selv, til at tillade at det sker. Og kærlighed og loyalitet nok til dig selv, til at bakke dig selv op i dine drømme – også ved at handle på dem. Selv om du nogle gange må træffe besværlige valg, er det tiden for at drømme nyt liv frem og tillade livet at blomstre. Også dit eget liv.

Måske vil du opdage, at det er et Kærlighedsmøde, som bedst sker i stilheden og i langsomheden. Et Kærlighedsmøde med dig selv, hvor din Sjæl får mulighed for at skabe det blomstrende og kærlige Liv, du er her for. Indefra og ud.

Med ønsket om et kraftfuld og kærlighedsfyldt sommersolhverv,

Tanja

Læs også

NYHEDSBREV