Fakta:

  • Vejl.pris: kr. 249,00.
  • Udgives vinter 2020
  • Omslag er lavet Ane Gudrun Øhrberg. Du kan se mere af hendes fine arbejde her.

Kroppens Bog

En fortælling om ubetinget venskab

I øjeblikket skriver jeg på en ny bog. Mit håb med bogen er at give dig en fornyet lyst til at møde din krop med ubetinget venskab og opdage, hvor forunderlig kroppen er. Møder du kroppen med ubetinget venskab bliver det muligt at vokse dig fri. Fri af det tillærte der begrænser og slukker det utæmmede i dig og dermed trækker livskraften skæv.

Arbejder du med kroppen ud fra en klangbund af ubetinget venskab med den, vil du over tid opleve, at spændinger frigives og de steder, hvor du står i vejen for dig selv, blødgøres. Ikke som mentale ønsker, men som en proces, der foregår i kroppens lag. Både i muskulatur, lymfesystem, nerver og hele det energisystem, der gennemstrømmer kroppen.

Sådan tillader du kroppen at blive modtagelig og hengiven over for det, der er større end din daglige, begrænsede oplevelse. Ikke alene for at få forbindelse til urkraften i dig, men at tillade den at flyde gennem kroppen og give vitalitet. Du kan tillade kroppen at åbne sig, blive bevægelig, modtagelig og sanselig for livets strøm.

Inddrager du kroppen, kan du læne dig ind i spiritualiteten. Du kan invitere til at mærke du er hel og allerede forbundet med Skabelsen. Dermed forandres livet indefra og ud. Du kan glimtvist opleve dig forbundet med Livet, og spiritualiteten bliver dermed en ’ind i kroppen-oplevelse’, hvor den beriger hverdagen og vitaliteten, og Livskraften flyder.

Langsomt begynder du at leve med erkendelsen af, at Himmel og Jord mødes i dig, og kreativitet og sensualitet kan komme til live i kroppen. Du finder hjem i dig selv.

Du kan læse uddrag af bogen her

Anmeldelser: