fbpx

Forløb for kreative selvstændige

- Sæt din kreative kraft fri og få din virksomhed til at vokse

3 måneders intensiv workshop med fokus på DIG

Du kan forvente:

Jeg forventer af dig:

Måske er du kunstner, underviser, billedkunstner, tekstforfatter, musiker, kok, terapeut, guldsmed, arkitekt, fotograf, formidler, behandler eller noget helt andet, uanset hvilken titel du har, lever du af din kreativitet.

Du er helt eller delvist selvstændig .

Nerven i din forretning skaber DU – det kan være i form af konkrete produkter eller som indhold du sælger.

Vi vil i forløbet arbejde med livskraftens tre tråde – den kreative, den spirituelle og seksuelle tråd og undersøge hvordan vi kan bruge dem og give dem næring, så de bliver kilden til en sund og velnæret kreativitet.

Når kreativiteten flyder frit, når du fabulerer, skaber og drømmer ting frem mellem hænderne, skaber du samtidig dit ydre liv.

Det er ikke en hurtig, målrettet måde at skabe på. I det rum findes ingen  quick-fix. I dit indre, magiske rum tager du langsomt og fundamentalt dig selv og din essens i ed og skaber et liv i overensstemmelse med hvem og hvad du er.

Du væver dit helt unikke spind/mønster – det spind/mønster som kun du kan lave, fordi det udspringer af din sjæl.

Det utæmmede kreative felt, taler med sjælens langsomme sprog. Det utæmmede kreative felt, hvisker om længsel og passion. Om at udfolde og udleve det, som er dit dybeste væsen. Det som er knyttet til hvem og hvad du er – ud over din tillærte identitet og dine tillærte færdigheder. Det er forbundet med det cykliske univers. Årstidernes skiften, månens faser, døgnets rytme.

Det er ikke et forløb, hvor vi arbejde med den tekniske del af kreativiteten. Du lærer ikke at tegne, male eller skrive, vi går derimod bagom /under kreativiteten og til kilden, rummet bag rummet, kilden hvor kreativiteten springer fra.


Måske er du solo-selvstændig, måske har du en partner eller er en del af en familievirksomhed. Uanset hvordan rammen er, får du ikke løftet dit arbejdsliv til det du længes efter. Du får ikke brugt din kreativitet til at skabe udvikling, undfange nye ideer og vedholdende omsætte dem i handling.

Måske kan du ikke leve fuldt og ubesværet af din virksomhed, måske lægger du dig under for en partners beslutninger eller måske ender du igen og igen med at føle dig drænet af ikke at komme helt ind til kernen i dét der egentlig er din livsdrøm.

Selv om du daglig beskæftiger dig med din virksomhed, bliver du ofte ramt af tvivl. Tvivl på dit værd, tvivl på din ide, tvivl på om du må tjene penge på din kreativitet – eller alt muligt andet.
Måske fører det til en oplevelse af indre skrøbelighed og ikke at kunne få din livsdrøm og virksomhed til at vokse. Måske er du fanget et sted mellem det du længes allermest efter og samtidig frygter mest. Det er blevet et dødvande, du ikke selv kan få flyttet – uanset hvor mange uddannelser, teknikker og kurser du fylder oveni.

Indimellem blusser virksomheden måske op – du vejrer morgenluft og har endda svært ved at følge med, hvorefter det hele igen sygner hen og tvivlen  atter fylder.

Du har fokuseret på at få kronen – den synlige del af virksomheden til at vokse – dog uden helt at nå i mål.

Set fra det urkvindelige felt, er det at have en virksomhed,  en daglig handling af kraft.
Dagligt giver du næring til dét du ønsker skal vokse.

Den urkvindelige vej fokuserer på helheden i erkendelsen af, at rodnettet må være stærkt, for at stammen og kronen kan udvikles. Når vi glemmer at tage den nederste del af os – kraften og rodnettet i ed, bliver vi som smukke træer med fantastiske kroner, men et overfladisk rodnet.

Skal du have dit indre Livstræ til at vokse, må du også turde være med rodnettet. Du må turde gå ind i mørket under jorden og lære din rødder at kende. I rodnettet ligger din kraft.

Tillader du din indre Kraft at give Liv og næring til dit fysiske liv, vil du uværgerligt få alt du beskæftiger dig med til at vokse – også din virksomhed.

Forløbet veksler mellem indsigt og handling

Formål

Vi vil arbejde med kællingens og krigerens energi, som minder os om, at adfærd kommer før intention. Du kan have de bedste ideer og male store luftkasteller og glansbilleder, men finder du ikke villighed til at handle på dem dagligt – føre dem ud i livet og fysiskgøre dem, vil det med tiden blive underlige døde områder i dit liv, som koster dig livskraft i stedet for at give næring.

De døde områder vil få din virksomhed til at visne indefra – selv om du på alle måde prøver at tilføre den energi udefra.

Kreativitet og urkraft

Vi vil arbejde med den kvindelige, kreative energi, og undersøger hvordan du tillader den at flyde frit, så du kan fabulere, skabe og drømme ting frem i din virksomhed – og derved skabe levedygtigt liv i virksomheden.

Det er ikke en hurtig, målrettet måde at skabe på.
I det rum findes ingen quick-fix. I dit indre, magiske rum tager du langsomt og fundamentalt dig selv og din essens i ed og skaber et (arbejds)liv i overensstemmelse med hvem og hvad du er.
Du væver dit helt unikke spind – det spind som kun du kan lave, fordi det udspringer af din sjæl.

Forløbet vil skabe en ramme for at lære din urkvindelige kraft at kende og omsætte den i handling. Dermed kan du skabe det liv og den omsætning i din virksomhed, som du længes efter. Hver mødegang vil vi veksle mellem at skabe indsigt og derefter handle på baggrund af indsigten. Hver gang vil du sætte dig selv et mål med tilknyttede fokusområder, du skal bearbejde til næste mødegang.

Du vil i løbet af de 3 måneder forløbet varer opleve, at spændinger frigives og de steder hvor du står i vejen for dig selv blødgøres. Ikke som mentale ønsker eller forestillinger, men som en proces der foregår i dig – forankret i din krop og dit væsen.

Du vil opnå indsigt i dig selv og din virksomhed – og derefter kunne handle den ud.  

Redskaber

Jeg vil bruge den erfaring og indsigt jeg har som Vølve ind i den urkvindelige kraft. Jeg vil trække på al den erfaring jeg har efter 13 år som selvstændig, min uddannelse som civiløkonom og hele sansningen omkring vores energisystem og koblingen til vores væsen, til at guide dig til at rette dig op på alle planer og stå stærkere i din kraft.

Vi vil bruge indre, guidede oplevelser, bevægelse, dialog og fortællinger fra det urkvindelige felt, for at give næring til dit rodnet. Når rodnettet og forbindelsen til din kraft er stærk og smidig – kan du handle din længsel ud.

Bevægelsesdelen vil fokusere på små, subtile bevægelser, som frisætter dine indre spændinger og begrænsninger. Vi lister, lirker og løsner med de steder du står i vejen for dig selv, sådan at din utæmmede, kvindelige kraft kan strømme friere.

Hver gang vi mødes, vil vi kigge på ‘her og nu’. Hvor langt er du i udlevelsen, hvad har du handlet på siden sidst og hvor er der dødvande.

Vi vil blandt andet dykke ind i og blive klogere på følgende områder:

Kodeord

vedholdenhed, kreativitet, selvansvarlighed, villighed til at se – også egne mønstre og skygger, hengivelse, nænsomhed. Løsne, lirke, langsomhed. Tillade og frisætte. Bygge bro mellem din indre og ydre virkelighed. Indsigt og handling.

Når vi tør arbejde med den utæmmede kraft i en gruppe, sker der noget magisk. Vi støtter og spejler os i hinanden, viser vores styrke og sårbarhed. Fællesskabet gør processen stærkere og skaber mulighed for at komme i dybden med den kvindelige urkraft. Gruppen er lille – der er kun 5 pladser for at kunne komme i dybden.

For at komme helt ind og forbinde dig med dit indre rodnet, får du samtidig en 1:1 konsultation med mig – hvor DU er i fokus. Mellem mødegangene har du også muligheden for at følge op – dels gennem den lukkede facebookgruppe, men også ved at kunne ringe til mig.

Hvordan ved du, om du er klar til at deltage i forløbet for selvstændige?

Når du bruger din tid, dine penge og din energi på at skabe forandring i dit Liv – så er du klar!
Kan du mærke lysten, men også en tvivl, kan vi tage en gratis 15 minutters telefonsamtale, inden du beslutter dig.

Det praktiske

Hvor:  i mine lokaler Klosterstræde 2A, 1. sal, 5700 Svendborg.
Hvornår: 5 hverdage I Svendborg kl 10-16.

Tirsdag d. 6.10.20
Tirsdag den 27.10.20
Onsdag den 18.11.20
Fredag den 11.12.20
Torsdag den 7.1.21
Pladser: Der kan være 5 deltagere i gruppen.

Det får du:

Pris: kr. 11.500 eks. moms – 14.375,00 incl moms. Du kan betale i rater.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om gruppen er noget for dig, så mail eller ring til mig på 2364 6492

Efter tilmelding modtager du en mail og faktura.

Tilmelding er bindende og kursusafgiften betales ved tilmelding med mindre andet aftales..

Beløbet refunderes ikke, når forløbet er i gang. Heller ikke i tilfælde af, at du ikke ønsker at gennemføre hele forløbet og dermed stopper undervejs. Se forretningsbetingelserne.

Hvis du skulle blive forhindret i at møde op til nogle af kursusgangene, er det ikke muligt at erstatte disse gange.

DET SIGER ANDRE OM TANJAS FORLØB FOR SELVSTÆNDIGE...

“Dette kursus deltog jeg i i foråret. Frisættende, fantastisk og på alle måder ansvarsgivende kursus! Det har rykket mit virke fra 0-100 på rekord-tid. Tanjas unikke måde at arbejde på, har gjort at jeg fik øje på mit potentiale på ny. At jeg fik øje på hvor jeg kommer til at sidde fast OG ikke mindst!: Hvordan jeg lirker mig fri af det der har holdt mig tilbage fra at “give den gas” – med mit kreative virke. Kurset har indgydet mig mod til at følge det kreative utæmmede -for nu at bruge Tanja ‘s egne ord. Det har tændt en indre glød/ild som jeg nærer med alle midler og erfaringer fra kurset. BOGEN, Den magiske bog, som jeg skrev i løbet af kurset – og som stadig får opmærksomhed.. nye tekster skrevet til.. Den bog, hælder jeg mit hoved til, når “glemsomheden sætter igang”. Jeg vil med alt det bedste jeg har, anbefale Tanja Eskesens kursus!. Hvis du – vil – tør – og ikke kan stoppes 🙂 Med de varmeste hilsner Tina Gjersen-Sav”

….

“Forløbet for selvstændige’ har givet mig en stor indsigt i egne mønstre, og samværet og nærværet med de andre deltagere og også været givende. Det at have nogen at dele sine ting med og opleve interesse og opbakning fra resten af gruppen har været ‘guld’. Jeg har kunnet gå hjem med kontakt til min dybeste kerne i alignment med mig selv og livet. Indimellem mødegangene har der været god hjælp og sparring fra Tanja, når jeg sad fast i noget”.

….

“Det har betydet meget, at deltage i et længere forløb, som har givet god tid til at arbejde mellem de enkelt kursusdage – tid til at reflektere og sanse, Det har betyder, at jeg ikke har følt mig overladt til mig selv, men har haft en hånd at holde fast i undervejs. Dér har klippekortet og 1:1 sessionen været en stor hjælp.

Gennem ‘forløbet for selvstændige’ har jeg lært min frygt bedre at kende, så jeg kan håndtere den. Frygten for nederlag, fordømmelse og for at falde igennem, har tidligere fyldt så meget, at det forstyrrede min dagligdag og driften af min virksomhed. Nu ved jeg hvad jeg kan gøre ved det.”

….

“Et forløb der meget varmt kan anbefales <3.  Jeg har på personlig plan, men absolut også på firmamæssigt plan fået en utrolig stor indsigt, viden og forståelse der gør at jeg er blevet mere målrettet og at det uopnåelige er blevet opnåeligt. Det har styrket mig på alle planer. Det har givet nye vinkler og retninger. Et helt igennem fantastisk forløb med en utrolig dygtig, nænsom og stærk guide/underviser Tanja Eskesen
​-Joan

Læs også

Sortmåne

Månens forskellige faser, indeholder forskellig energi. Nogen mennesker er mere følsomme over for de forskellige

Læs mere »