Bag den røde dør – at blive din kraft

DATO: 13. maj 2023

WORKSHOP

Denne lørdag vil vi bevæge os dybt ind i det rum, som overgangsalderen åbner til. Rummet bag den røde dør.

Bag den røde dør bor den utæmmede del af dig. Den del, der er forbundet med urkraften i dig.

Vil du have adgang til den del af din kraft som overgangen i livet åbner for, må du turde træde ind bag den røde dør og undersøge det univers der åbner sig i dig.

I løbet af de årtier, hvor du menstruerer, har du periodevis adgang til den utæmmede del af dig. Man kunne sige, at du nogle dage hver måned har muligheden for at komme i kontakt med det utæmmede i dig selv. Du har periodevist adgang til din fulde kraft.

Når du går i overgangsalderen og stopper med at menstruere, går den røde dør i dig, op. Du har ikke længere bare adgang til din kraft.

Du bliver din kraft.

Hvis vi er åbne for at kigge bagom fortællingerne, om alt det liv der forsvinder og istedet  kigger ’bag den røde dør’, vil vi opdage, at der er et væld af nye muligheder og kræfter gemt i overgangsalderen.

Det indre utæmmede
Når du går i overgangsalderen går den røde dør i dig op. Uanset om du vil det eller ej. Uanset om du finder det bekvemt eller ej, går den røde dør i dig op og du kommer i kontakt med hvem du egentlig er. Bag maskerne. Bag pænheden. Bag opdragelsen.

Energien til at skabe bor bag den røde dør. Du er nu fri af at din krop bruger sin fysiske energi på at ’lave børn’, den bliver i stedet skabende på en anden måde. Et andet og ofte dybere felt.

Forsømmer du at udleve den og at skabe plads til den, vil det blive en vældig rastløs energi. Der vil få din krop til at sitre og svede og få din nattesøvn til at smuldre. Alt dette er kun et fingerpeg, om den vældige energi der er åbnet til i dig, men som du ikke udlever. Kræfter du ikke tager i ed.

Ser du det fra dette synspunkt, bliver du fri til at handle. Hvis du som kvinde ikke er klar over og kender til denne dynamik, vil du uvægerligt opleve at din krop forråder dig. Du vil opleve, at den lever sit eget liv og gør sig udtilbens – nærmest saboterer det velordnede liv, du ellers har skabt dig.

Men den 3. alder – overgangsalderen- menopausen – er det utæmmedes tid. Det er visdommens tid. Det er den buldrende livskrafts tid.

Hvad er overgangsalderen egentlig overgangen til?
For dig?

Lever du ikke kraften og skaber plads til den, vil den skævvride din krop i et forsøg på at få dig i tale. Måske endda til en grad, hvor det giver fysiske symptomer.

Det betyder ikke nødvendigvis, at hedeturene og uroen er et bevis for, at du ikke lever din kraft, for der ER fysiske symptomer forbundet med den 3. alder – men de bliver lettere at være i og med, hvis du slipper kampen og i stedet undersøger hvad der gemmer sig bag den røde dør – i dig,

I opdragelsen og kulturen ligger ikke en værdsættelse af de kræfter der ligger i overgangsalderen. Vi fokuserer mest på det vi mister og det liv der ligger bag os. Men overgangsalderen åbner døren til visdomsaspektet i dig og dermed til at komme i dybere kontakt med din intuition.

Du kan derfor ikke forstå overgangsalderen ud fra dit intellekt alene og regne din vej ind gennem overgangsalderen ud i sikker afstand, mens du afvejer fordele og ulemper. Du må byde den velkommen og med oprejst pande træde ind gennem den røde dør og turde lytte til din iboende visdom og intuition.

For at turde lytte til din intuition, må du først beslutte dig for, at den har værdi. At din intuition er vigtig og forbundet med din livskraft.
Du må beslutte dig for langsomt og vedholdende at opdyrke et ubetinget venskab med dig selv, hvor alt, hvad du sanser og oplever, er sandt i dit system. Du må langsomt genopbygge tilliden til dig selv, dine sansninger og frem for alt tillægge dem værdi.
Vil du træde ind gennem den røde dør i dig selv i dig selv og det urkvindelige, må du turde lytte. Turde lytte til dig selv og din utæmmede sjæls hvisken. Hvad du vælger at bruge det til, vil dine egne valg afgøre.

Redskaber:
Hensigten med dagen er at skabe et kraftfuldt kærlighedsrum med fokus på det kvindelige visdomsaspekt. Vi bruger bevægelse til at inddrage kroppen og fokus vil ligge på at opbygge et ubetinget venskab med dig selv og de kræfter i dig, som overgangsalderen åbner til.

Vi vil bevæge os ind i overgangsalderens og visdommens rige gennem indre oplevelser og meditationer, kropslige sansninger og fortællinger fra det urkvindelige felt.

Frem for alt vil vi tillægge rummet bag den røde dør værdi og lytte opmærksomt til det og skabe rum for, at du oplever hvad overgangsalderen egentlig er overgangen til – i dig.

 

“Bag den røde dør – at blive sin kraft”,
er også titlen på min bog om de kræfter der ligger
i overgangsalderen.

​Læs uddrag af bogen her
og her

Det praktiske

13. maj 2023

Lørdag  kl. 10-16.

Pris:  kr. 2100,00  som inkluderer kaffe, te, frugt og lidt sødt. Medbring selv frokost, hvis du har brug for det. Der er køleskab i lokalet, men ikke mulighed for at tilberede mad.

Det kræver ingen særlige kundskaber eller forudsætninger at deltage. For at komme i dybden med hver enkelt deltager, er der kun 8 pladser.

Workshoppen foregår i mine lokaler i Svendborg. Adressen er Skattergade 34D, 5700 Svendborg.

Du kan ikke parkere i Skattergade, men der findes flere parkeringsmuligheder i nærheden.

Tilmelding  på tanja@tanjaeskesen.dk.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om workshoppen er noget for dig, så mail eller ring til mig på 2364 6492

Du modtager en mail, med bekræftelse på din deltagelse, når du har betalt.

Tilmelding er bindende og kursusafgiften betales ved tilmelding.

Betaling via mobilepay 47294 eller overførsel til bank: 0815 8159685153

Bliver du forhindret i at deltage i et kursus og melder afbud, skal afbuddet ske mindst 30 dage før kursets afholdelse, for at du får din betaling retur.

Du kan se forretningsbetingelserne her.

DET SIGER ANDRE OM TANJAS KONSULTATIONER OG WORKSHOPS…

“Tak for det billedetæppe du vævede over mit liv, som fik alting til at falde på plads i mig! Tankevækkende og en fin oplevelse. Jeg er taknemmelig.”

“Jeg havde en fantastisk oplevelse på workshoppen ‘Bag den røde dør’ – det var en meget inspirerende og livsbekræftende dag – i den smukke energi Jeg fik mine forventninger indfriet og mere til . Kærligt tak for det. Jeg mærkede også en dyb forståelse i mit indre og en respekt for mit væsen”.

“Vis, autentisk og forbundet som få. Kilde/hjælp til store indsigter for mig. Kæmpe inspiration på grund af den åbenbare forbundethed. En sjæl med sjældne udlevede kræfter, nænsomhed og tålmodighed. En klangbund som gir genlyd helt ind hvor forandring blir muligt. Tak “

 

‘Den genkendelse og det klarsyn Tanja møder mig med, når jeg ikke kan rumme min indre tilstand, er afgørende for, at jeg kommer videre og over tid kommer mere og mere i kontakt med min egen indre kraft og samtidig bliver i stand til at genkende og rumme min sårbarhed, så jeg ikke bliver ved med at gentage mine gamle tanker – og handlemønstre. Tak for det Tanja”  – Lis

 

”Hej Tanja. Tak for i går. Det var på flere måder en stor oplevelse. Jeg har svært ved at begribe storheden i budskaberne – og samtidig giver det dyb mening på en måde, som jeg ikke kan beskrive med ord. Tak” – Anja

Læs også

NYHEDSBREV